Per Roger Vikten skal ha for at han er engasjert i fiskeripolitikk, men er mer opptatt av å karakterisere undertegnede i svarinnlegg, fremfor å diskutere fakta og fiskeripolitiske uenigheter.

Til Viktens lett hånlige spørsmål om hvorfor jeg ikke deltok i stortingsdebatten om kvotemeldingen er det velkjent at det har vært koronarestriksjoner i Stortinget, hvor bare 87 av 169 representanter får møte fysisk. Da kona er i risikogruppen etter kreftbehandling har jeg en periode ikke fått møte fysisk i salen. Jeg kan også opplyse at trålaksjene ble solgt til Røkke før min tid i politikken.

Les også

Stopp svartmalingen av fiskeripolitikken

Det er sterkt å bli betegnet som løgner av Vikten, så derfor bare litt fakta om kvotemeldingen:

De borgerlige partiene mener overgang fra hjemmelslengde til faktisk lengde er et mer ærlig system. Lengde på papiret har vært en annen enn i virkeligheten, og nytt system vil gjøre det enklere å forstå, kontrollere og håndheve.

De samme fartøyene får de samme rettighetene som i dag, fisk flyttes ikke og flåtegrupper fremstår slik de virkelig er. Dermed vil riktig nok noen grupper fremstå mindre enn de er på papiret i dag, men ikke i virkeligheten.

Tilbakefallet er forutsatt etter grunnkvote. Et fartøy med mindre grunnkvote enn andre i sin gruppe får mindre andel av tilbakefallet. Dermed vil tilbakefallet bli likere opprinnelig forutsatt i avtalen mellom staten og fiskere. Dette innebærer at det ikke lenger vil være tillatt å ha en båt med større lengde enn gruppelengde eller bygge en båt med større lengde og ta med seg kvotegrunnlaget. Det stopper derfor glidningen mot større båter basert på ressursgrunnlag tiltenkt mindre fartøy, og følger dermed opp riksrevisjonens påpekninger.

Når det gjelder avvikling av samfiskeordningen, så er jo også dette en ordning riksrevisjonen påpeker er kritikkverdig i rapporten Vikten er opptatt av må følges opp. Dette har vært en midlertidig ordning som aldri var tenkt å være grunnlag for permanent strukturering eller flåtetilpasning. Ordningen skulle øke sikkerheten.

For ordens skyld er det korrekt at alle de store fiskeriorganisasjonene anbefalte stortinget å ikke utsette kvotemeldingen nok en gang, og fremstår som rimelig fornøyd med at de ble hørt ved at de mest omstridte forslagene ble skrotet.

Jeg holder fortsatt fast på at vi bør skape bedre tverrpolitisk forutsigbarhet for aktørene i fiskerinæringa, og vi bør heller ikke slå hverandre i hodet med usaklige beskrivelser av hverandre, som bidrar til å skade fiskerinæringas omdømme. Vi ønsker tross alt det samme. Vekst og økt verdiskaping i lokalsamfunn langs den fantastiske kysten vår.