Helga 9. – 10. september 2023 markerte Gravdal Misjonsforening et uvanlig jubileum.

Misjonsforeningen er ikke helt som andre foreninger. Ikke bare kan den skilte med 160 års sammenhengende virke, gjennomsnittsalderen til dagens 8–10 medlemmer er 83 år!

Da Norge ble til et selvstendig kongerike i 1905, hadde Gravdal Misjonsforening allerede vært virksom i 42 år, tilsluttet Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Kvinnene slapp til

Foreningen ble stiftet av sokneprest Ingvald Berner i Gravdal menighet, med bare menn som medlemmer. Slik var datidens skikk. Kvinnene hørte til i heimen. Men kvinnene slapp til etter hvert og med tiden overtok de både ledelse og arbeidet. Rene kvinneforeninger ble etter hvert et faktum i det norske samfunnet.

Hvor hentet de sin informasjon om misjonsarbeidet fra?

Helt fra 1845 av ga NMS ut et medlemsblad, Misjonstidende, som ga fyldige rapporter om arbeidet. Bladet ble sendt til foreningene, det ble lest og lånt videre i bygdene. Slik kom foreningene til å være en viktig kanal for kunnskap om og kontakt med samfunn og folk i andre verdensdeler. Det ble en kilde til folkeopplysning i bygd og by allerede før folkeskolene hadde innført geografi og historie som fag. I år 1870 hadde Misjonstidende 6500 abonnenter. Til sammenligning hadde datidens største landsdekkende avis, Morgenbladet, litt over 2000 abonnenter. Bladet formidlet bibelstoff med kall til tjeneste, informasjon om land og folk i fjerne deler av verden. Det sto for folkeopplysning og mante til solidaritet med mennesker i Afrika og Asia lenge før begrep som bistand og internasjonal rettferdighet ble gjengse uttrykk.

Kvinneforeningen har vært en viktig læringsarena for kvinner.

I foreningene kunne de ta i bruk sine lederegenskaper, øve seg i å stå foran en forsamling, framføre sine synspunkter, organisere og være en synlig person i det offentlige rom. De ble gitt stemmerett i misjonens styrende organer i 1904, hele 9 år før det ble alminnelig stemmerett for kvinner i Norge. Foreningene var kvinnefrigjøring og kvinnereisning av beste merke.

Gravdal Misjonsforening

På 1980-tallet ble Gravdal Misjonsforening slått sammen med ei forening tilknyttet Indremisjonen. Det falt naturlig da medlemmene deltok i begge disse foreningene. Alle midler som ble samlet inn, ble da delt mellom de to organisasjonene, NMS og Normisjon.

Foreningen har arbeidet jevnt og trutt med månedlige møter.

Programmet har vist seg å være bærekraftig med de samme programpostene; andakt,

informasjon hentet fra Misjonstidende og andre medier, sang, offer og kaffe med trivelig prat. Det sosiale fellesskapet er viktig! I mange år har det vært loddsalg med påfølgende misjonsbasar hver høst. Men de siste 3–4 årene har vi ikke klart å følge opp den tradisjonen, sier Turid W Pedersen, leder i Gravdal Misjonsforening.

I 2013 feiret vi stort da foreninga fylte 150 år, og på disse 10 årene som har gått siden da, har det blitt sendt ca. 470.ooo kr til misjonens arbeid. Det er et beløp vi er både stolte og takknemlige over!

Gassisk gjest på Gravdal

Festkvelden, 9. september ble ledet av Turid W Pedersen, selv mangeårig misjonær på Madagaskar.

Hun ønsket gjestene velkommen på både gassisk (landets hovedspråk) og norsk.

Den gassiske gjesten, Fanja Rambolamanana orienterte om situasjonen i hjemlandet sitt, med både ord og bilder, og ga forsamlingen et levende innblikk i hvordan det er å leve i verdens 6. fattigste land. For å avhjelpe nøden blant de mange kvinnene som kom til henne for å be om hjelp, startet hun en søm- og broderibedrift. I dag har hun 38 kvinner på lønningslista si. Småbarna deres blir tatt hånd om i barnehagen og skolebarna blir utstyrt med det de trenger for å gå på skole. Hun får ikke hjelp til dette utenfra, alt blir organisert og drevet av henne selv.

Produktene deres selges til turister som kommer til Madagaskar og via menigheter i Norge. Bl.a. produserer hun 20 000 dåpskluter i året som brukes i norske menigheter, og som dåpsfamiliene får ved dåpen. Alle menighetene her på Vestvågøya bruker disse.

Nora Fjose som reiste sammen med Fanja som tolk, kommer fra Måsøy i Finnmark, men har sin mors familie på Gravdal. Også hun har mangeårig misjonærtjeneste bak seg på den store øya i Det indiske hav, som ofte benevnes «Solskinnsøya»

Kveldens hovedtaler Harold Holtermann, tidligere sokneprest i Stamsund og Valberg, intervjuet Turid og Nora fra det mangslungne og vidtfavnende arbeidet deres som Madagaskar-misjonærer, før han holdt en framifrå hilsningstale til jubilanten.

Han trakk fram hvor viktig det var å hedre disse kvinnene, både i Gravdal Misjonsforening, og de mange misjonsforeninger i vårt vidstrakte land. I trofast tjeneste og kjærlighet til medmennesker og livene deres, også i andre deler av verden.

Varme hjerter

I de siste årene har vi sett at organisasjonen har endret seg: «Nå er Europa et like aktuelt arbeidsområde som Afrika og Asia og Sør-Amerika var tidligere. I dag er det ikke mange igjen av misjonsforeningene i landet, og medlemmene er sjelden og nesten verneverdige – flotte damer med varme hjerter og med trofast innsats for misjonen – som står på – livet ut! Det har vi jo et eksempel på her i kveld. Det er god grunn til å holde fest for dem», sa Harold Holtermann i talen.

Harold delte noen tankevekkende betraktninger, både i skjemt og alvor, og om egne opplevelser både i barndom og prestetjenesten, om arbeidet i NMS her hjemme og ute.

Buksnes menighets egen sokneprest Eimund K Nordberg hilste òg til jubilanten, med et tilbakeblikk på misjonsforeningens historie, idet han leste en 60 år gammel artikkel av Sigurd Lindberg, som vakte munterhet i salen.

Mannskoret LOFOTR under sin dirigent Helge Vikjord framførte vakker korsang av kjente og kjære sanger.

Kaffebordene var av det rause slaget, med førsteklasses bevertning. Bordene i Buksnes Menighetshus var vakkert pyntet av Vestvågøyas egen dekoratør Edel Saupstad med levende, høstpregede blomster og planter.

Til allsangen ble sjølsagt brukt misjonens egne sangtekster og melodier, sterkt og engasjert sunget av en feststemt forsamling, til pianoakkompagnement av Eimund K. Nordberg.

En storartet, verdig jubileumsfeiring av Gravdal Misjonsforening denne septemberdagen, 160 år etter stiftelsen.

Skrevet av: Robert Solberg og Turid W. Pedersen

Foto: Kristin Lindberg og Robert Solberg