Lørdag og natt til søndag blåste det friskt mange steder i Lofoten. Det førte til svært dårlige kjøreforhold. Det førte til svært dårlige kjøreforhold, og politiet frarådet folk å til å kjøre bil vest for Nappstraumtunnelen.

Søndag morgen forteller Veimeldingsentralen at det fortsatt er utfordrende forhold på veiene i Lofoten.

– Det blåser fortsatt, og noen steder har det dannet seg store fokkskavler. Det sammen med dårlig sikt gjør kjøreforholdene vanskelige. Entreprenørene er ute på veiene, sier vakthavende ved veitrafikksentralen.

Klokken halv syv søndag morgen melder Statens vegvesen at følgende fylkesveier i Lofoten er stengt. Alle på grunn av uvær.

Søndag kveld melder Statens vegvesen at  Fv 997 Ramsvika – Fygle på Vestvågøy er den eneste som fortsatt er stengt.

HER FINNER DU OPPDATERT VEGINFORMASJON