Gå til sidens hovedinnhold

En gavepakke til Lofoten

Avinor og Statens vegvesens utredning av og forslag om bygging av ny flyplass på Leknes og ny E10 gjennom store deler av Lofoten, må være den største gavepakke til Lofoten som noen gang er foreslått.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Foreløpige beregninger viser et investeringsbehov for realisering av ny flyplass og vegutbedringer på nærmere 6,5 milliarder kroner. Så store investeringer i infrastruktur (veg og flyplass) har aldri tidligere vært foreslått til Lofoten, og selvfølgelig heller aldri tidligere gjennomført i vår region.

Fra andre deler av landet strømmer det på med lokale krav og ønsker om vegutbedringer, tunnelbygging, jernbaner og en rekke andre utbyggingstiltak for langt større beløp. I Lofoten er vi så heldig at to store statlige etater, Avinor og Statens vegvesen, sammen, foreslår milliardinvesteringer til vår region. Men det er ikke dermed avgjort at prosjektene blir realisert. De forslåtte utbyggingene i Lofoten må vinne frem i den nasjonale kampen om investeringsmidler, og bokstavelig talt sloss om prioritering, mot en rekke andre større og mindre utbyggingstiltak av både lokal og nasjonal interesse i resten av landet.

Vestvågøy Høyre er glad for at første steg på vegen er i havn med positivt resultat. Med bred lokal oppslutning, på tvers av politiske partier og kommunegrenser i regionen, er det lagt et godt grunnlag for det videre oppfølgingsarbeid mot regjering og storting, og påfølgende vedtak i kommende nasjonal transportplan til neste vår/sommer.

Lofoten har vært inne i en periode med positiv utvikling de senere årene. Folketallet har økt, fiskerinæringen går bedre enn noen gang tidligere, reiseliv og handelsnæring vokser og landbruket bidrar med stabilitet og lokal matproduksjon, for å nevne noen av de positive utviklingstrekk som finner sted.

Alt dette, sammen med etableringen av flere nasjonale og internasjonale konsernbedrifter i regionen (Insula, Lerøy, STIM mfl), krever økt transportstandard og transportmulighet, både på veg og med fly. Kortere reisetider og bedre fremkommelighet for varer og personer, kombinert med mulighetene for billigere flybilletter som ny flyplass vil medføre, er svært viktig for fortsatt vekst og positiv utvikling i Vestvågøy og resten av Lofoten.

En positiv beslutning i Stortinget om bygging av ny flyplass på Leknes, kombinert med utbedring av E10 gjennom hele regionen, vil være en kraftig stimulans til både befolkning og næringsliv, og vil medføre en rekke ringvirkninger for både privat og offentlig sektor, med økt tilflytting, økte investeringer og flere arbeidsplasser.

Vestvågøy Høyre vil derfor oppfordre våre lokale politiske ledere til å prioritere tett oppfølging, og meget aktivt arbeid, frem mot positiv beslutning om prioritering og bevilgninger til ny flyplass på Leknes og utbedring av E10 gjennom hele Lofoten, ved behandling av neste NTP vår/sommer 2021 i Stortinget.

Kommentarer til denne saken