En kirke for sterk, svak eller ingen tro

Færre tror på Gud. Men de blir værende i Den norske kirke.