Tall fra Nav viser at det i desember 2019 er 2 386 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent. Det er 63 færre helt ledige enn på samme tid i fjor, en nedgang på 3,0 prosent.

I landet sett under ett er antall helt ledige på 60 736 personer i desember. Dette er en nedgang på 4,0 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av desember tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Det er tre fylker som har lavere ledighet enn Nordland. Lavest ledighet har Sogn og Fjordane med 1,4 prosent.

– Ledigheten i Nordland er fortsatt lav, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

I Lofoten er det tre kommuner som har nedgang i arbeidsledigheten.

Vestvågøy er den kommunen med suverent størst nedgang i arbeidsledigheten. I desember var 142 personer uten arbeid noe som er 131 færre enn i desember i fjor. Hovedårsaken til dette er at de ansatte ved Lerøy i Stamsund var permittert i fjor.

I Vågan gikk arbeidsledigheten ned med ti, og endte på 108.

I Flakstad var 23 personer helt uten arbeid, og det er en nedgang på syv.

På Røst økte arbeidsledigheten med to, og endte på ti.

I Moskenes var 25 personer helt uten arbeid, og det var fire flere enn året før.

På Værøy økte arbeidsledigheten med 19. Totalt er 29 personer helt uten arbeid. Prosentvis er 7,6 prosent av den arbeidsdyktige befolkningen på Værøy helt uten arbeid. Det er høyest i Nordland.