Gå til sidens hovedinnhold

En streik som merkes godt

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Å være bussjåfør er et yrke med stort ansvar. Uansett om sjåføren har skolebarn, turister eller fastboende med seg er det andres liv som skal fraktes trygt fra A til B.

I Lofoten vet vi at det kan være under svært krevende forhold. De lokale bussjåførene kjører buss på smale, glatte og til dels farlige veier med dyrebar last. Det gjør de i all slags vær - tidvis ender det også med at hele bussen blåser av veien når det drar seg virkelig til.

I sommerhalvåret må de dele veien med sykkelturister, bobiler og turister som fyller opp møteplassene. Det er ikke en jobb for hvem som helst å ratte et tungt, langt og stort kjøretøy på den måten.

Bussjåførenes streik ble lørdag utvidet til å gjelde ordinære rutebusser også i Lofoten. Mandag kom ikke skolelever seg på skolen med buss som før. Skolebussene står parkert.

Heller ikke de i Lofoten som er avhengig av kollektivtransport kommer seg noen vei med buss.

Selv om mange i Lofoten, og andre i distriktene, har bil for å få dagen til å gå rundt, rammer streiken også bredt her. Foruten skole-elever rammer den spesielt hardt også de som ikke har råd til, eller kan kjøre, bil for å komme seg ut eller på jobb.

En streik er likevel en del av det etablerte systemet for lovlig arbeidskamp i Norge. Hensikten med en streik er da også at den skal merkes, hvis ikke var det et virkemiddel uten noen form for effekt.

Så kan en diskutere om å streike i et kriserammet og ekstraordinært år er det rette eller ikke.

I høstens forsinkede lønnsoppgjør har flere manet til moderasjon i et kriserammet næringsliv. Andre har tatt opp at den havner midt i en pandemi. Begge deler er betimelige poeng, men samtidig kan pandemien vare svært lenge.

På et tidspunkt må ting som normalt sett skulle vært gjort avklares. Situasjonen i høst er også en annen enn i mars. I Lofoten tror vi uansett de lokale forholdene knyttet til smittevern, alternativ undervisning og skoleskyss på annet vis er slik at dette lar seg ordne så godt det lar seg gjøre i et knipetak.

Det er også erfaringene vi har gjort mandag. Samtidig er det ikke tvil om at det er mer krevende for de som hører til på grendeskolene, særlig hvis foreldrene ikke jobber nær skolen. Mandag var det et strålende vær, i pøsende regn kunne det blitt mer trafikalt kaos å se.

Det er uansett lett å ha sympati med en yrkesgruppe som har blitt løftet frem som samfunnskritiske - og som nå mener de må få bedre lønn og mer levelige forhold. Samtidig er det nå et ansvar å finne en løsning så raskt som mulig. I de store byene er åpenbart konsekvensene av streiken enda større og mer komplekse enn her.

Lofoten er likefullt også avhengig av et godt kollektivtilbud - høstens lansering av grytidlig avganger fra Kabelvåg til Svolvær tilpasset pendlere er et bilde på at økt bussbruk er ønsket.

Da må også de som kjører bussen se det likt å stå i et krevende yrke.

Kommentarer til denne saken