Før valget konkurrerte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om hvem som var mest opptatt av distrikts-Norge. Nå styrer de landet, men har så langt vendt ryggen til deler av det næringslivet som daglig sørger for å bygge og vedlikeholde norske veier. De kutter i budsjettene og gjør ingenting for å hjelpe maskinentreprenører i krise.

Derfor henvender vi oss nå direkte til Ap og Sp sine stortingsrepresentanter fra Nordland. Kan Siv Mossleth (Sp), Willfred Nordlund (Sp), Mona Nielsen (Ap), Øystein Mathisen (Ap) og Karianne B. Bråthen (Ap) bruke Nordland som et eksempel på hvorfor dette landet må bygge og vedlikeholde veier og hvorfor norske lokalsamfunn er avhengig av næringen vi representerer?

Ingen fylker i Norge har mer vei enn Nordland. Vi har 10 prosent av det norske veisystemet og alle vet at eksportfylket Nordland er fullstendig prisgitt at det vedlikeholdes år for år. Derfor er det nesten sjokkerende at Statens Vegvesen på grunn av utgiftsvekst og budsjettkutt reduserer vedlikeholdet med 1/5-del. I tillegg har Støre varslet store kutt i samferdselsbudsjettet for 2023. Det vil ramme Nordland hardt.

Kuttene skjer samtidig som anleggsbransjen står i en dyp krise. 10 prosent av bedriftene i Nordland i anleggsbransjen frykter konkurser. 1/3-del tror det går mot permitteringer og oppsigelser om ikke Regjeringen tar grep.

Årsaken ligger i to forhold: For det første koster dieselen – den viktigste innsatsfaktoren når vi bygger og vedlikeholder veier og infrastruktur – 50 prosent mer enn den kostet før krigsutbruddet. Vi har ikke fått kompensert denne ekstreme utgiftsveksten. For det andre brukes det mindre penger på vedlikehold og dermed er det færre oppdrag å levere anbud på.

For Nordland er dette ekstra alvorlig. Alle våre lokalsamfunn er prisgitt gode veier. Alle våre lokalsamfunn vet hvor viktig de små og mellomstore bedriftene vi representerer er for sysselsetting og skatteinntekter. Når vi stopper opp, stopper gradvis Nordland opp.

Gjennom det siste halve året har vi gitt klare råd til våre politikere om hva de bør gjøre. Manger lokale Ap- og Sp-stemmer lytter til oss og sier de vil bidra. Nå håper vi de fem nevnte stortingsrepresentanter virkelig gjør det når partiene jobber med neste års statsbudsjett.

MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) har gitt både Statsministeren og Finansministeren innspill på hvordan de kan bidra til å dempe krisen. Vå håper Nordland Sp og Nordland Ap følger opp:

  • De næringer som er mest dieselavhengige må få midlertidige kompensasjonsordninger for å dempe virkningene av de ekstreme prisene
  • De offentlige byggherrene må gis økonomiske rammer slik at de kan dele byrdene med entreprenørene i kontrakter inngått før og like etter krigsutbruddet.
  • Regjeringen må unngå at samferdselssektoren må ta de største kuttene når pengebruken skal holdes tilbake. Eventuelle innstramninger må fordeles på ulike sektorer. Å stoppe veiutbygging og vedlikehold er det motsatte av å bygge landet for framtiden.