Vestvågøy Taxi og Traveller Taxi innstiller kjøring til Myrland i Flakstad.

En tydelig reaksjon, som det står respekt av. De gjør en risikovurdering, og handler deretter. Og ikke minst setter de fokus på en veistrekning der det jevnlig går ras.

Ingen kan si noe på den beslutningen de har tatt. Sjåføren av en taxi eller en buss har alltid siste ordet når det kommer til slike vurderinger. Overliggende myndigheter må også forholde seg til dette, da de verken kan eller vil instruere noen til å kjøre en strekning som sjåførene har vurdert som for farlig.

Om kjørestoppen sier selskapene til Lofotposten:

– Dette skjer med øyeblikkelig virkning. Vi opplever til stadighet at det ligger stein i veien. Vi mener forholdene nå er blitt så farlig at vi ikke lengre kan ta sjansen på å kjøre utover dit. For oss kommer sikkerheten for sjåførene og passasjerene alltid først. Vi vil ikke ta noen sjanser. Vi har sett alvoret i situasjonen i Myrlandsfjellet, og håper nå at også myndighetene også ser det, sier Trond Liland som er styreleder i Vestvågøy Taxi og Frank Yttergård i Traveller Taxi.

Det bor mellom 15 og 20 personer på Myrland.

At de er få, er egentlig ikke relevant. Veien er åpen for fri ferdsel, og det er dessuten turisttrafikk dit hele året.

Det betyr at denne strekningen må opp på prioriteringslista, for problemet med ras forsvinner ikke. De som bor der kommer til å fortsette med det, og de som ferdes langs en vei åpen for fri ferdsel slutter ikke å kjøre der.

Ser man hvem som styrer i Norge i dag, er dessuten situasjonen helt i utakt med hva særlig det ene styringspartiet står for. Senterpartiet er opptatt av å ta hele landet i bruk, og da blir slike tilstander helt uholdbare.

En innbygger fra Myrland i en TV-debatt og samferdsel ville vært et mareritt for en hver politiker fra de to styrende partiene.

– Denne avgjørelsen satt utrolig langt inne, for vi vet at flere på Myrland er avhengige av oss. Men vi må sette sikkerheten først, sier Trond Liland og Frank Yttergård til Lofotposten.

Dette tror vi dem på, og vi føler oss trygge på at innbyggerne på Myrland ikke er sinte på de to taxiselskapene. Mest sannsynlig er de heller glade for at noen ser hvor vanskelig situasjonen er, og bidrar til å sette fokus på den.

Mest sannsynlig vil kjørestoppen bidra til fortgang i den rassikringen som til slutt må komme.