Gå til sidens hovedinnhold

En uhyggelig påminnelse om å få fortgang i tiltak på strekningen Leknes – Gravdal

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fredag smalt det igjen i Storeidkrysset mellom Leknes og Gravdal, hvor fartsgrensen er på 80 kilometer i timen. I den ene bilen satt en ung kvinne, med sine to nevøer på to og tre år. Hun hadde ikke sjanse til å unngå kollisjon da en bil som kom fra Flesveien brøt vikeplikten.

Heldigvis kom alle involverte denne gangen fra ulykken uten fysiske skader, men for sjåfør Sigrid Slydahl Henriksen var det en stor påkjenning. – Jeg tror ikke man kan forestille seg hvordan det er, før man er midt i det selv, uttalte hun til Lofotposten tidligere i uka.

Dessverre er det ikke første gang det smeller i Storeidkrysset. Et kjapt søk i Lofotpostens arkiv gir fire treff på kollisjoner i Storeidkrysset siden 2017. Slydahl Henriksen og ektemannen er klare i sin tale på at noe må gjøres i krysset. - Nå har det skjedd en og annen bilulykke der fra år til år. Må det ei dødsulykke til før det gjøres noe?

Krysset er i utgangspunktet oversiktlig nok, men høy fartsgrense og mye trafikk gjør likevel at det stadig oppstår farlige situasjoner på strekningen.

Men så langt har lite skjedd, selv om Statens Vegvesen er tydelige på at Storeidkrysset et problemkryss som man har «på radaren». – Det vil nok tidligst bli oppstart i 2026. Det vil ikke jobbes med før Hålogalandsveien blir ferdig, uttaler prosjektleder Jon-Roger Sørvang til Lofotposten.

Det er rett og slett ikke godt nok, og her bør både innbyggere og politikere stille krav til fortgang. Selvsagt skal man gjøre en grundig jobb for å finne gode løsninger, men her må det etterstrebes å få raskere fremdrift. Rundkjøring er lansert som et konkret forslag til en løsning, som både gir bedre trafikkflyt og vil bremse farten på strekningen. Krysset ligger inne i Veipakke Lofoten.

Men kanskje kan en midlertidig løsning da være å sette opp Stopp-skilt på Flesveien (E10) før de endelige planene for krysset er ferdige og arbeidet skal begynne.

Et annet aspekt, som på en normal sommer med cruisetrafikk ville utgjort et enda større poeng, er manglende gang- og sykkelvei i området. Vanligvis tar store mengder cruiseturister seg fra Leknes havn til leknes sentrum til fots på denne tiden av året, som også bidrar til farlige situasjoner på den samme strekningen. Et minimum burde en overgang eller undergang som gjør det trygt å krysse E10 over til «gammelveien» mellom Leknes og Gravdal.

Ulykken på fredag bør være en uhyggelig påminnelse om å få fortgang i trygghetstiltak på strekningen Leknes – Gravdal. Storeidkrysset er et av de mest trafikkerte i Lofoten, og der må det oppleves trygt å ferdes.

Selvsagt skal man gjøre en grundig jobb for å finne gode løsninger, men her må det etterstrebes å få raskere fremdrift

Kommentarer til denne saken