- Svolvær kunstforening er ikke lenger en stiftelse. Det kan åpne for økt inntekt, skriver foreningen i en pressemelding.

Årsmøtet ga nylig ga full oppslutning til forslaget om å erstatte ordet «stiftelse» med «forening» i vedtektene.

- Dermed kan Norsk Tipping ha Svolvær kunstforening blant mottakerne av Grasrotandelen. De som tipper og vil støtte kunstforeningen kan melde dette til sin tippe-kommisjonær, skriver kunstforeningen.

Svolvær Kunstforening skriver videre at aktiviteten i 2020 ble preget av koronapandemien. Av fem planlagte utstillinger ble tre gjennomført. De hadde 790 besøkende. All annen aktivitet som kunstkvelder med historielaget, utleie og salgsmarked ble det ikke noe av. Disse aktivitetene fortsetter når pandemien er over.

Av årsmeldingen framgår det også at flytting til nye lokaler ligger i kortene. Det vil åpne for nye og varierte aktiviteter, samt mulighet for kontinuerlig å vise deler av den omfattende, permanente kunstsamlingen.

Mette Engen fortsetter som leder for Svolvær kunstforening. Med seg i styret har hun nestleder Berit Slettjord, sekretær Jorunn Larsen, kasserer Iren Paulsen Juul og styremedlemmene Malin Overholth og Anders Løvdal. Julie Drechsler og Einar Bakke er varamedlemmer.