Fellesforbundet har kommet til enighet med Norsk Industri. Dermed blir det ingen streik for de rundt 28.000 industriansatte som kunne ha blitt tatt ut.

Det er klart etter at det har blitt meklet i mange timer på overtid hos Riksmekleren.

Frontfagsoppgjøret har i utgangspunktet en ramme på 3,7 prosent.

Resultatet inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner, økning av overenskomstens satser og i tillegg får alle arbeidstakere innen tekstilbransjen et eget tillegg på 2 kroner.

Fristen i frontfagsoppgjøret gikk opprinnelig ut ved midnatt fredag, men partene fortsatte forhandlingene gjennom natten og dagen fredag for å forsøke å bli enige.

– Viktig seier

– Vi har stått på for at vanlige arbeidsfolk skal sikres økt kjøpekraft. Nå får vi en lønnsramme som gir høyere lønnsvekst enn det som er forventet prisvekst. Det er en viktig seier for norske lønnsmottakere, sier Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

Riksmekleren la fram en skisse til løsning som partene aksepterte. Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.

– Nå har vi levert et oppgjør som står seg godt i usikre tider. Vi sikrer bedriftenes konkurranseevne og velferdsstatens utvikling, samtidig som vi styrker kjøpekraften, sier Eggum videre.

Unngår streik

I alt var det varslet at 27.600 medlemmer i Fellesforbundet og 1.000 medlemmer i Parat kunne ha blitt tatt ut i streik, noe som blant annet ville ha rammet industribedrifter på Vestlandet hardt.

Parat har foreløpig ikke bekreftet enighet i lønnsoppgjøret, og varsler at de vil mekle på overtid. Men direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, sier at han ikke ser noen grunn til at det ikke blir enighet der heller.

Lønnsforhandlingene i industrien startet 9. mars. Mens arbeidstakerorganisasjonene har krevd økt kjøpekraft og har vist til stadig stigende priser, har Norsk Industri advart mot en lønnsøkning som vil gå ut over konkurransekraften.

Samtidig har Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland ført til prisøkninger og uforutsigbarhet. Teknisk beregningsutvalg, som legger fram nøkkeltall i forkant av lønnsoppgjørene, oppjusterte like før forhandlingene den ventede prisveksten til 3,3 prosent.