- Enkelte respekterer ikke trafikklysene, og kjører for fort

Omfattende arbeid: Arbeidet går fremover med gang- og sykkelveien mellom Gravdal og Ballstad.

Omfattende arbeid: Arbeidet går fremover med gang- og sykkelveien mellom Gravdal og Ballstad. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Til høsten skal den første kilometeren med gangvei mellom Ballstad og Gravdal stå klart. I byggeperioden er det utfordringer med at folk ikke respekterer lysreguleringen eller fartsgrensen.

DEL

Arbeidet med den nye gang- og sykkelveien startet i vinter, og nå skal den første kilometeren med gangvei være klar til høsten. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Nå skal det jobbes videre gjennom høsten og vinteren med de to siste kilometerne vei mot ballstad. Denne delen skal være ferdig i løpet av sommeren 2020.

Byggearbeidene på den fylkeskommunale veistrekningen fører til noe mer redusert framkommelighet. Fartsgrensen i anleggsområdet er 30 kilometer i timen, og deler av strekningen er lysregulert. I tillegg er gammel asfalt fjernet, det gir også dårligere framkommelighet.

Vegvesenet reagerer på at er flere som har det for travelt gjennom området.

– Vi har forståelse for at dette arbeidet er en belastning for alle som ferdes i området. De aller fleste oppfører seg bra og tar hensyn, men vi har hatt litt utfordringer, både ved at enkelte ikke respekterer trafikklysene og at noen holder for høy hastighet gjennom anleggsområdet, forklarer Kjell Moen.

Han er byggeleder i Statens vegvesen og har ansvaret for å følge opp prosjektet. Vegvesenet melder at politikontroller i området har gjort problemet mindre.

– Det er alltid krevende for entreprenørene å jobbe parallelt med eksisterende trafikk, og for å ivareta sikkerheten til alle som jobber og ferdes i området er det viktig at alle tar hensyn, forklarer Moen.

For å sikre at Gjerstadelva renner godt under fylkesvegen skal det legges ned en såkalt kulvert som skal lede elva under vegen. Arbeidet med denne kulverten starter i løpet av en uke eller to, og det er ikke ventet at dette arbeidet skal påvirke trafikken i særlig grad.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken