EØS-avtalen har gjort Norge sårbart

:Laura Johanne Olsen og Gunnar Aarstein.Arkivfoto

:Laura Johanne Olsen og Gunnar Aarstein.Arkivfoto

Av
DEL

MeningerI 1953 opprettet Stortinget Norsk Medisinaldepot, som fikk enerett på import, eksport og engros-salg av legemidler i Norge. Regjeringa Gerhardsen, med helsedirektør Karl Evang i spissen, gjorde dette for å sikre medisinsk beredskap i landet, med tilstrekkelig kapasitet og kvalitet.

13.november 1992 opphevet Stortinget, etter forslag fra regjeringa Brundtland, denne loven og omdannet Norsk Medisinaldepot til et statsaksjeselskap, på bakgrunn av de pågående forhandlingene om EØS. Etter at EØS-avtalen trådte i kraft, ble medisinaldepotet privatisert og solgt til amerikanske McKesson Cooporation.

Parallelt med dette ble Statens Kornforretning, som ble opprettet i 1928 for å sikre landet korn i krisetider, privatisert, omgjort til havbruksselskap og solgt til japanske Mitsubishi.

Tidligere overlege Astor Reigstad uttaler følgende til ABC-nyheter: «Statsmonopolet måtte bort da vi fikk EØS-avtalen, fordi monopolet var ulovlig etter EU`s regler. Nå har vi fått et nytt monopol. Det er McKesson Corporation, et gigantisk selskap som har kontroll over hele verdikjeden som eier NMD. Nå sitter de borti Amerika og kontrollerer apoteket i Hammerfest.»

Corona-pandemien har vist at EØS har gjort Norge mer sårbart. Heller ikke for medlemslandene har EU vært til stor nytte i krisetider. Italia bad tidlig EU om hjelp til å takle pandemien, men fikk en kald skulder. Polen nekta innførsel av håndsprit til Norge. Kina, derimot, hjalp oss med masker.

Vi trenger internasjonalt samarbeid for å bekjempe pandemien, så vel som andre globale trusler. Det må inkludere hele verden. Vi trenger WHO, og vi trenger å samarbeide om forsking på vaksiner.

Coronapandemien har gitt oss nok en grunn til å si opp EØS-avtalen, eller slik Reigstad sier det: «Før EØS-avtalen hadde vi statlig Medinsinaldepot. Nå har vi medisinmangel.»


Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags