Det har kommunene i Lofoten fått brev om nå.

- Meldingen vil sendes til alle stemmeberettigede som er registrert med mobilnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret, og som ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon fra det offentlige. I tillegg skal det sendes brev med informasjon og oppfordring om å benytte stemmeretten til stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn som har blitt statsborgere i Norge i løpet av de siste åtte årene, heter det i brevet.

Det er Valgdirektoratet som har fått i oppdrag å gjennomføre utsendelsen av tekstmeldingene.