Er Høstvekka ved et veiskille?

DEL

KommentarDette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.At koronaen tok Høstvekka og countryfestivalen måtte vi bare regne med, og ei høstvekke midt oppi Storgata-prosjektet ville uansett blitt en komplisert øvelse. NRK og programleder Tande P. hadde stor suksess med å trekke inn folks yrker, redskaper og maskiner i lørdagsunderholdninga, men dette kunne blitt i overkant.

I tillegg kan Høstvekka se ut til å være ved et veiskille. Den gjør seg ikke selv, og den har krevd veldig mye innsats av forholdsvis få. Det er ikke så mange som rekker opp handa lenger, og sier "den tar jeg jeg".

Høstvekkas fremtid var nylig en administrativt utredet og politisk behandlet sak i Vestvågøy kommune. Det gikk ikke så bra. Frivillighet, countrymusikk, karuseller og fest i et telt er ikke alltid like enkelt å få inn i et regneark.

I det første møtet etter sommerferien sendte Vestvågøy formannskap en sak om kommunal medvirkning til Høstvekka i retur. Politikerne ville vite hva som ble forventet, og ikke minst hva dette ville koste. Dette kunne man ikke lese ut av saksframlegget.

Invitten til politikerne kan best sammenlignes med når noen tømmer en pose klinkekuler nedover ei trapp og du får ansvaret for å plukke de opp.

Men det blir for lettvint og populistisk å skylde på dårlig saksbehandling, for dette er en typisk sak der kommunen blir fanget av situasjonen. Kortversjonen av det er: noen ganger blir det feil uansett hva man gjør.

Man skal være på tilbyderen, og man skal være næringsvennlig. Å si nei til invitten ville ikke tatt seg ut. I tillegg lå det ved en veldig positiv rapport fra Lofoten Matpark som ballast.

Denne gangen ble det likevel stopp, og både varaordfører Anne Sand og Arbeiderpartiets Eva Karin Busch luktet fremtidig trøbbel. For det er nå en gang slik at når kommunen involveres, så skjer det noe med forventningene hos folk. Da kan det bli til at "dette får kommunen ordne" og ulike avarter av samme tankegang. Politikerne lot seg ikke friste av ennå ei regning.

Og det er heller ikke sikkert det er så bra for Høstvekka at Vestvågøy kommune blir involvert. Kanskje suksessfaktoren er den drivkraften mange har hatt.

Det er ingen tvil om at flere i næringslivet i Leknes og i Lofoten Countryfestival har lagt ned masse dugnad i Høstvekka, og det er sikkert mye som er løst uformelt og ad-hoc. Ad-hoc fungerer i det private og det frivillige, men ikke i det offentlige.

Dessuten; dreier man organiseringen over mot kommunal medvirkning, kan det bli borte noe på veien. De fleste av oss legger godkinnet til når noen gjør noe på privaten, og alle liker folk som yter litt ekstra. Når kommunen er inne på arenaen, endrer forventningene seg dramatisk. Eksempelvis var det Plate-Geir som tok mye av støyten med å lande Høstvekka i fjor. Det er ingen som ville finne på å klage på Plate-Geir. Hadde derimot ansvaret ligget hos noen på et kontor i teglsteinbygninga midt i Leknes, ville det vært omkostningsfritt å klage enten det var berettiget eller ikke.

Det er heller ikke uten relevans at et samarbeid mellom kommune og frivillighet ville betydd en miks av folk som er på jobb og frivillige. Det kan faktisk gå ut over motivasjonen til sistnevnte gruppering.

En kan også spørre seg hvor lurt det er at en kommune som skal ta ned 40 årsverk skal gå inn i organiseringa av et slikt arrangement. Hvem skulle i så fall fått dette på sin oppgaveliste? I den rapporten som politikerne fikk om nedbemanningen i Vestvågøy kommune rett før sommerferien, var det ikke noe som tydet på at man hadde identifisert ledig kapasitet i organisasjonen.

Det kan skje at Høstvekka kommer til et veiskille fordi de som har drevet den fremover på et tidspunkt ikke orker mer, men samrøre med kommunen kan vise seg å være en blindvei.

At det er Vestvågøy kommune som sier ja eller nei til bruk av felles arealer i Leknes, godkjenner skiltplaner og behandler skjenkesøknader for teltet og ymse annet som krever tillatelser betyr ikke noen lettelse i organiseringa. Snarere tvert i mot. Det er de samme kravene som gjelder, og det kan ikke være den samme som søker, som behandler søknaden.

Saken kommer trolig opp opp på nytt senere i høst, og kanskje sitter det noen på rådhuset i denne stund og forsøker å regne på hva et slikt fremtidig samarbeid vil koste.

Politikerne har bedt om tallfesting, og de vil avklare forventningene til kommunen. La oss håpe at Høstvekka kan finne sin form, og at det ufrivillige hvileskjæret i år kan være nyttig for fortsettelsen. Høstvekka er et fantastisk arrangement. Det er folkelig og inkluderende. Den må ikke få tas av organiserings- og ansvarsproblematikk.

Det blir spennende å lese det nye saksframlegget, og kanskje finnes det en måte å organisere fremtidige høstvekker på som ingen har tenkt på. Men de som luktet trøbbel i forrige formannskapsmøte, har trolig ganske god luktesans når det gjelder slikt.


Artikkeltags