Onsdag denne uka overrakte ordfører og miljøfaglig ansvarlig, Remi Solberg, Miljøfyrtårnet til Sparebank1 Leknes ved banksjef Jan Erik Sveum.

– Sparebank1 har på konsernnivå bestemt at konsernet og alle dets avdelinger skal miljøsertifiseres, og Sparebank1 Leknes er sammen med avdelingen i Svolvær de to første bankene i vår region som mottar denne sertifiseringen, skriver Vestvågøy kommune i sitt nyhetsbrev.

Selve overrekkelsen foregikk i bankens lokaler på Lofotsenteret

– Banken ser at både etterspørsel og tilbud etter grønne finansprodukter er økende. Det seg være for eksempel grønne lån, grønne sparefond og også økende krav til at det skal tilbys sertifiserte produkter både fra banken og ut i markedet, men også på leverandørsiden inn til banken. Offentlig anskaffelse har også hatt et raskt økende krav til at de tilbyderne og tilbudene som leveres skal ha miljøsertifisering, skriver Vestvågøy kommune.