Kjære medlemmer, ikke-medlemmer, nye velgere, gamle velgere og alle dere som sitter på gjerdet.

Vil du:

  • fjerne eiendomsskatten?
  • kjøre den bilen du vil?
  • ha gratis ferger?
  • ha lavere skatter og avgifter?
  • ha valgfrihet i eldreomsorgen?

Ja da er Fremskrittspartiet ditt parti!

Dersom du skal dra nytte av vår politikk er vi avhengige av to ting: Gode medlemstall og at du stemmer på oss den 13. september.

Jeg er opptatt av at eiendomsskatten ikke blir brukt som en sovepute for kommunepolitikerne. Etter at Havbruksfondet ble opprettet, skulle man tro at flere kommuner har hatt god anledning til å fjerne denne usosiale skatten, men få har vist vilje til å gjøre akkurat det. Derfor bør vi endre eiendomsskatteloven slik at kommunene ikke kan kreve skatt på din bolig.

Alle kan ikke kjøre elbil, men dette kan vi ikke forvente at alle forstår. Når man kan velge og vrake mellom diverse ladestasjoner i nabolaget, er det sikkert vanskelig å sette seg inn i behovene vi har, spesielt her i nord. Det finnes ingen fasit, derfor må vi få velge kjøretøy selv.

Jeg ønsker gratis ferger og bomfri vei i hele landet. Ferger er en forlengelse av veien, og den har vi alt betalt for. Det å innføre gratis ferger, er å likestille næringslivet i by og bygd. Mange som bor ute i periferien har nok vært frustrerte over kostnadsbildet når de plutselig trenger en elektriker eller rørlegger. Prisnivået er skyhøyt, fordi reiseveien ikke bare er lang, men i tillegg svært kostbar.

Vanlige lønnsmottagere bør betale mindre i skatt. Det kan ikke være slik at man knapt har penger igjen på kontoen når staten har tatt sitt. Derfor ønsker FrP et flatere skattesystem med bunnfradrag. Skatte- og avgiftslettelser vil gi større frihet for familier og enkeltmennesker, og vil øke verdiskapingen.

Det skulle blott bare mangle at eldre har valgfrihet på sine gamle dager! Våre eldre fortjener en varm og verdig eldreomsorg, og det er politikernes ansvar å sikre dette. FrP tar innbyggerne på alvor og sier ja til fritt brukervalg.

Dersom du er enig med meg og oss i FrP, ja da har du mulighet til å vise det den 13. september.

Godt valg!