High North News skriver at statsminister Erna Solberg stiller med et topptungt ministerlag når hun fredag 21. april kommer til Bodø.

Anledningen er Høyres egen nordområdekonferanse «Vi tror på Nord-Norge».

– Det blir ei solid Høyre-helg, kommenterer Jonny Finstad, leder i Nordland Høyre, til High North News.

Etter det High North News erfarer vil Solberg på Høyres egen nordområdekonferanse presentere regjeringens nye nordområdestrategi.

Topptung Høyre-delegasjon

Finstad vil ikke bekrefte ovenfor High North News at nordområdestrategien legges frem fredag 21. april.

Høyrepolitikerne har lagt opp til et bredt program fra fredag 21. april til søndag 23. april.

I tillegg til nordområdekonferansen «Vi tror på Nord-Norge» fredag, vil partiet i løpet av helgen også arrangere en egen kampanjekonferanse og et møte i fylkesstyret.

Mål: En mer helhetlig tilnærming

Regjeringen har jobbet med den nye strategien i lang tid, og når rapporten foreligger vil den ifølge statsministerens kontor være todelt.

Hoveddelen vil bestå av en strategidel som skal peke ut kursen for den norske nordområdepolitikken videre framover, mens del to skal gi en statusrapport om oppnådde resultater så langt i stortingsperioden.

Alle departementer med relevans for nordområdearbeidet er involvert i utarbeidelsen av dokumentet som skal presenteres i Bodø 21 april, mens det er Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som utgjør skrivegruppen.