Mandag 16. november tikket meldingen inn fra Sparebankstiftelsen om at man også i år bidrar med 20.000 kroner til årets «Aksjon juleglede» i Vågan, og givergleden ellers fra folk flest og næringslivet er veldig god, sier hun.

– At Karsten Ellingsen og folkene bak han rigget til to konserter søndag i Lofoten kulturhus på frivillig basis, bidrar til at man får inn nye i midler for å kunne glede de mange eldre, enslige og trengende som også denne julen behøver en oppmerksomhet i form av en gave eller ei mateske fra aksjonen vår, sier Bjercke.

Koronaåret

Siri Bjercke mener at det i år er et spesielt år, og trolig er det mange flere som har, og blir å oppleve ensomhet i julen, siden samfunnet ble stengt ned i vår. Mange har pålagt seg selv en form for karantene i det hverdagslige siden man frykter koronasmitte.

– Da er det fint å kunne melde at det i år både blir den sedvanlige julegaveaksjonen, og omdeling av matesker til dem som trenger dette.

– «Aksjon juleglede» skal også arrangere den tradisjonelle julemiddagen på Musikkhuset for dem som trenger selskap på juleaftenen også i koronaåret 2020, sier Bjercke.

Man har i år fått gratis stilt til rådighet pakkelokale for aksjonen i første etasje i Sentrumsgården av gårdeier Cetho Eiendom AS. Der vil pakkeleder Greta A. Kreÿ styre de frivillige troppene sine, og pakke flere hundre julegaver som skal ut til dem som trenger det.

Inger Berger Rasmussen ved familieenheten til Vågan kommune koordinerer også i år alle listene som kommer inn fra hele kommunen med tips om hvem som fortjener å få en oppmerksomhet i form av gave eller mateske til jul.

I disse koronatider ber man fra aksjonen sin side om at lag og foreninger som melder inn tips om hvem som bør tilgodeses med pakker eller matesker, å være oppmerksomme på at det kanskje på grunn av koronatiden er enda flere ensomme enn tidligere år som bør tas med på listene.

Julemiddag

– Vi kommer også i år til å arrangere den sedvanlige julemiddagen på Julaften for dem som ikke har andre å være sammen med denne spesielle dagen i julen, sier Anne-Grethe Nilsen. Hun har ansvaret for at smittevernplanen for julaftenmiddagen på Musikkhuset i Svolvær blir utarbeidet, slik at julemiddagen kan arrangeres.

Hun sier at man legger en plan for hvor mange man kan ha til stede på Musikkhuset denne gangen, og dette antallet og selve smittevernplanen vil man klarere med kommuneoverlege Jan Håkon Juul på forhånd. Men uansett er det klart at man tar sikte på også i år å arrangere julemiddag på Julaftenen.

Flere medvirker

Siri Bjercke sier at drosjene i Vågan gratis kjører deltakerne på årets julemiddag – både til og hjem fra Musikkhuset i Svolvær, et klubbhus til Svolvær Musikkforening som man låner ut vederlagsfritt til formålet.

Maten kjøper «Aksjon juleglede» ferdig laget fra LIAS på Vorsetøya, og man regner med at Johannes Winther Farstad også i år spiller og underholder på julemiddagen. Mange frivillige stiller for å servere og gjøre kvelden hyggelig for gjestene.

I tillegg stiller et helt korps med frivillige fra Svolvær Sanitetsforening, som har oppgaven med å pakke flere hundre julegaver på pakkelageret i Sentrumsgården. Servicetorget på Rådhuset bidrar ved å ta imot gaver som folk vil gi til årets aksjon.

Siri Bjercke sier at også i år blir det samarbeid med Spar Storøya som pakker mateskene helt proft, og sørger for utkjøring til mottakerne i disse koronatider.

Velvilje over alt

– Vi opplever en veldig stor vilje til å gi i år, og tror nok at det blir vel så god oppslutning som i fjor da 107 matesker og mellom 500 og 600 julegaver ble distribuert ut til mottakere i hele Vågan.

– Vi er også helt imponerte over Karsten Ellingsen og hans støttespillere, som fikk arrangert to konserter søndag, der man flyttet disse fra kirken til Lofoten kulturhus, noe som gjorde at mange flere tilskuere kunne delta, og at bidraget fra konsertene dermed ble så betydelig, sier Inger Berger Rasmussen, Anne-Grethe Nilsen og Siri Bjercke i Aksjon juleglede til Lofotposten mandag 16. november.

Konserten

Initiativtaker til de to konsertene på en time og ti minutter hver i Lofoten kulturhus søndag, Karsten Andreassen Ellingsen, sier at det ble solgt 200 billetter til første forestillingen, og 140 til den andre på søndag. Til sammen innbrakte det rundt 80.000 kroner i billettinntekter, og når man har betalt et minimumsbeløp til kulturhuset, trolig rundt 10.000 kroner, så vil resten uavkortet gå til formålet «Aksjon juleglede 2020» i Vågan.

– Jeg fikk ja fra alle som ble spurt om å stille opp søndag, og det ble en flott kveld både for meg og de som hjalp til med å tilrettelegge for dette tiltaket, sier en glad og fornøyd Karsten Andreassen Ellingsen til Lofotposten.