Våren 2022 er våren da den nye Storgata i Leknes er ferdig, med unntak av noen finpuss, og byen kan ønske alle velkommen til et byrom slik man vil at det skal se ut i vår tid.

Det er tilrettelagt for gående og syklende, og det visuelle inntrykket av Leknes er hevet flere hakk.

Ryddigheten som nå møter de som svinger inn i Storgata vil sammen med den kommende struktureringen av parkeringsarealene gjøre byen funksjonell, noe den ikke alltid har vært.

At det fortsatt finnes et forbedringspotensiale langs den nesten 800 meter lange hovedgata er heller ikke noe man skal problematisere. I stedet bør vi tenke at den nye gata vil bidra til at disse prosessene skyter fart fordi alle kikker seg rundt og tenker "dette kommer til å bli bra".

Positivitet avler positivitet.

Vi har også fått et eierskifte i en forretningsgård som er viktig for Leknes, både historisk og i vår tid.

Skulbrugården var lenge selve kjøpesenteret i Leknes, og den gården som ga folk en gryende følelse av by. Med årene har den delen av Leknes der gården ligger gjennomgått en hamskifte, men nå ser vi at området er på tur opp igjen.

Og hele tiden, i disse skiftningene, har eierne av gården klart å tilpasse seg og få driften til å svive rundt. Det skal de ha all mulig ære for. Varehandel i vår tid, med et nytt kjøpesenter i sentrum og nye, store varehus på Leknessletta, har ikke gjort det enkelt.

Likevel er det kafédrift og gode butikker i gården, og det er grunnlag for videre utvikling.

Nå har gården skiftet eier, og stafettpinnen er overlevert en eier som har vist at man ikke gjør noe halvveis.

For Leknes, og ikke minst strekningen Alf Lie-rundkjøringa til Vestvågøy Blomster, gir dette grunnlag for ytterligere optimisme.

Skal Leknes vokse og blomstre, trenger vi en passelig kombinasjon av forretningsdrift og boliger. Nettopp dette kan denne delen av Leknes by på, og vi tror på samspillet mellom gårdeiere og forretningsdrivende som vil byutviklingen det beste.