Et sant eventyr Det var en gang ei lita bygd i Norge. Folka som bodde der hadde så lyst å få vei, som de fleste andre hadde. I mange år kjempet de, men de fikk høre at det var for dyrt, det var for lite folk som bodde der også videre, osv.

Så en gang på slutten av 70-tallet samlet damene i bygda seg og begynte å lage vei imellom bygdene. De jobbet med hakker og spader og kjørte sand og stein med trillebår. Også samlet de inn penger til dynamitt. De var så heldig å ha en mann i bygda som kunne sprenge, og her blei det vei i vellinga. Når den var ferdig, ble den kalt Kjerringveien. Denne historien ble det gjetord om. Til og med ute i verden. Ja en fransk journalist leste om dette i en italiensk avis og tok kontakt. Han kom til bygda og laget en film om damene og veien, og dette ble vist på fransk fjernsyn. De var også på besøk flere ganger, sist i sommer.

Men bygda manglet fortsatt vei til resten av samfunnet. Og de fortsatte kampen som generasjoner før dem. Etter mange møter og kontakter med viktige personer/media blant andre Molvik, Opseth og TV2 ble det gitt tilsagn og det ble bygging av Storfjellveien. Folket i den lille bygda trivdes, det ble bygget hytter av etterkommerne og andre. Og veien gjorde at det ble lett å komme seg til og fra.

Men så begynte mørke skyer å bygge seg opp i horisonten. Folket fikk høre at de bodde midt i et reinbeiteområde, og veien de hadde kjempet sånn for å få, var blitt til en rein trekkvei (tradisjonell flyttelei for rein). Hvordan kunne dette skje? Dette hadde ingen hørt om. De så jo at det kom et par rein av og til, men hva så? Det var jo bare koselig/hyggelig å se en rein. Men så fikk folket vite at dette medført strenge restriksjoner i forhold til hva de fikk lov å gjøre på SIN EIENDOM. Byggeforbud, oppstart av bedrifter osv. Ja og hvordan/hvorfor hadde folket fått byggetillatelse til de hyttene som har blitt bygd? For de fikk jo høre nå at reinbeite/reintrekkveier hadde gått der i århundrer? Dette var så rart, for de gamle hadde aldri har sett eller hørt om rein på disse stedene. Men hvorfor lage bråk om dette. Reinen kan jo bare gå i marka, bare den ikke er på innmarka. Og veien kan de jo bare kjøre reinen på, uten å betegne den som trekkvei, med de restriksjonene som er. Ingen dialog førte fram.

Til slutt måtte folket gå til rettsak, der måtte de jo få medhold – men den gang ei. Det ser ut som bygdene blir overtatt av samefolket. De som har vært mobbet og undertrykt, har nå fått makt til å overkjøre eiendomsretten til bygdefolket. Folket i bygda/ene har nå fått vite at Stortinget har vedtatt lover som gir samene rettigheter ut over andres folks rettigheter i Norge. Nå er bygdefolket slått ut igjen. De føler seg motarbeidet av samer, politikere, det norske rettsvesenet og egen kommune som burde stått mer opp for sine egne innbyggere. Det spørs om de som kommer etter kan bruke spade og trillebår. Snipp snapp snute, saken er ikke ute. Hilsen hytte eier midt i reintrekkveien.