– Det er flotte forhold. Jeg kan trygt anbefale alle å ta turen hit, sier en svært fornøyd Kjersti Tønnessen Busch, leder i Svolvær alpinklubb.

Mandag kveld fikk alpinklubbens medlemmer spenne fast skiene for første gang denne sesongen.

– At vi har lagt ned 600 timer dugnadsarbeid på å legge snø, er ingen overdrivelse. I tillegg er det gjort mye annet viktig arbeid av mange flinke og engasjerte folk. Driftssjef Roar Syltebø er en av dem som bør nevnes. Han stiller alltid opp og har organisert dette store dugnadsarbeidet, forteller Busch.

I perioder har snøkanonene vært i gang både natt og dag.

– Det har faktisk ikke vært vanskelig å få folk til å stille opp, forteller Busch.

– Når det er sagt, så er det alltid rom for flere som ønsker å bidra. De som melder seg til innsats for første gang, blir ekstra godt tatt imot. Og man må ikke kunne noe på forhånd – full opplæring vil bli gitt.

Alpinbakken vil nå holde åpent ettermiddagstid tirsdager og torsdager, samt fra formiddagen og utover ettermiddagen lørdag og søndag.

– I år som i fjor holder man koronaavstand i heisen, og vi kommer med en særlig oppfordring til foreldre om å holde avstand til andre når de skal ta imot barna sine i bunnen av barnebakken, sier Busch.

Skistua vil ikke holde åpent første åpningsdag, men etterhvert åpne med noen begrensninger når det kommer til antall tillatte besøkende. Klubben har hatt møte med kommuneoverlegen om retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

– Traseene er nå veldig fine, og bakken er åpen opp til mast 7 – det vil si toppen av sletta. For å kunne åpne helt til topps, trenger vi mer snø. Det har så langt vært en ganske snøfattig vinter, og det skal man huske på om man kjører utenfor løypene. Her kan det stikke opp både stein og trær, så kjøring her er på eget ansvar, avslutter Busch, og minner samtidig på solidarisk parkering ved bakken.