– Det var en vakker og følelsesladet stund i kapellet, med biskop Ann Helen Fjeldstad Jusnes i Sør-Hålogaland og prost Kristine Sandmæl i Lofoten, og der kantor Terje Brun og fiolinist Elise Westerlund spilte. Alt i alt ble det en verdig og fin gjenåpning av kapellet, sier kirkegjenger Åsheim Sjøheim til Lofotposten.

Det var åpningstale ved ordfører Frank Johnsen, og tale av leder av menighetsrådet i Svolvær, Olav Tveiterås.

Kirken framstår nå nymalt og som godt vedlikeholdt med nytt tak, nye vinduer, nytt rekkverk for rullestolrampen, og ikke minst en flott stor parkeringsplass som Vågan kommune har opparbeidet.

Kirkestyret for Sildpollnes kapell (Austnesfjorden kirkestyre) hadde i anledning åpningen av kapellet søndag 4. oktober kjøpt inn en gave til anledningen, og leder Oddvar Hansen kunne presentere det nye prosesjonskorset for menigheten, som er laget av smeden i Sund.

Kirkeverge Siri Esperø sier at kapellet nå er ferdig restaurert og åpent for alle kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelser og andre kirkelige handlinger.

Det var på grunn av koronatiden strenge smittevernhensyn i kapellet under gjenåpningsgudstjenesten, så et begrenset antall kirkegjengere i tillegg til inviterte gjester fikk delta der søndag 4. oktober 2020.