Følgende sms-er er sendt ut til Innbyggerne i Skjelfjord og Ramberg, på vegne av Flakstad kommune klokka 14.40:

Evakuering opphører

Politimesteren i Nordland har som følge av befaringen som er gjort i dag, besluttet at evakueringen av innbyggerne kan opphøre. Evakuerte innbyggere kan nå flytte hjem. Rådmannen i Flakstad

Vurderer Ballstad i ettermiddag

Geologer i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Norsk geoteknisk institutt (NGI) har vært på befaring i de aktuelle områdene i dag. Etter råd fra dem har Politimesteren bestemt at evakueringen av Skjelfjord og Ramberg blir opphevet.

Evakueringen på Ballstad ble delvis opphevet i går.

– Geologene vil i løpet av ettermiddagen gjøre en ny vurdering av situasjonen. De husene på Ballstad som er berørt av evakueringen vil få informasjon direkte fra kommunen. Når det gjelder de stengte vegene så er det Statens vegvesen som vurderer når disse åpnes, informerer Tove Kaspersen, leder stab for kommunikasjon i Nordland politidistrikt.

Fremdeles stor skredfare

Politiet understreker at selv om det ikke lengre er behov for evakuere disse områdene så er det fremdeles stor skredfare flere steder i Lofoten. Folk oppfordres til å være ekstra varsom og respekter sperringer som er satt opp.