Det er formannskapet i Evenes kommune som foreslår endring av og nytt veinavn i Evenes næringspark (Nautåa), skriver Fremover.

– Forslaget er at ny vei i næringsområdet som går fra E10 og rett østover mot Nautåvannet kalles Nautåveien. Det foreslås videre at Bedringens vei omdøpes til Normanns vei, skriver kommunen på sine nettsider.

Bakgrunnen for dette er at legekontoret som lå i Bedringens vei nå er flyttet.

Dermed er det ikke lengre like aktuelt at veien har det positive navnet som spiller på legekontoret.

Grunnen til at det nå foreslås å i stedet kalle veien «Normanns vei» er at området tidligere var eid av Normann Skoglund.

Mannen, som ble født i 1898, opparbeidet Nautåa fra å være myr til gressmark, han drenerte og pløyde med hest og plog, i en tid lenge før traktoren kom.

Forslaget om navneendringen er nå lagt ut før høring før det skal behandles videre.