Den unge tyrkiske flypassasjeren utløste brannalarmen om bord i et fly fra Norwegian på tur til Evenes tirsdag kveld. Passasjeren hadde gått på toalettet om bord hvor han mente han hadde sett ett askebeger. dermed var ikke veien lang til at han kunne tenne seg en sigarett. Dette utløste brannalarmen om bord.

Til politiet forklarte mannen han trodde det var lov å røyke om bord i flyet i og med askebegeret på toalettet. Han beklaget og unnskyldte seg med at forrige gang han fløy var det lov å røyke om bord i fly.

Tross beklagelsen opplyser politiet at mannen vil bli anmeldt for forholdet.