Lokalhistoriker og mangeårig bestyrer av Lofoten krigsmuseum, William Hakvaag, er utestengt av Facebook etter at han delte et bilde av en postlue.

Hakvaag har drevet Lofoten Krigsmuseum i 25 år. Et museum som er kjent i store deler av verden. I 2019 ble museet hans kåret til et av de ti beste å besøke i Norge av Tripadvisor.

Å kunne og forstå vår historie er viktig når vi skal ta valg inn i framtida. Det er naturligvis færre av dem som kan gi førstehånds beretninger om krigen som rammet også vårt land i 1940–1945. For dagens unge kan det nok være vanskelig å ta innover seg at det ble utkjempet en krig langs det som er trygge skoleveier, opplyste bygater og ikke minst et trygt farvann til sjøs.

Nettopp derfor er jobben som William Hakvaag og andre entusiaster legger ned, enda viktigere. De formidler en nær historie om ting som for noen ti-år siden ble fortalt på et bestemor- eller bestefar-fang.

I sitt imponerende arbeid, delte Hakvaag et bilde av en postlue fra postverket i Tyskland under 2. verdenskrig.

– Alle måtte gå med denne lua, som har en ørn på seg, med et lite hakekors under, forteller han til Lofotposten.

Facebook har roboter som kontinuerlig overvåker det folk poster. Både teksten du skriver, bildet du poster og videoen du deler blir gjennomgått før dine venner (og mest sannsynlig mange andre, alt etter dine personverninnstillinger) får se det.

Lager du annonser, må du akseptere ulike erklæringer du plikter å følge. Mange av disse er kommet etter at Donald Trump ga innhold til begrepet "fake news".

Før en stillingsannonse fra en kommune lar seg publisere, må kommunen, eller den som lager annonsen for kommunen, erklære at den ikke strider med noe av innholdet i retningslinjene om "samfunnsproblemer, valg eller politikk".

Hva så hvis en rådmann eller personalsjef i en norsk kommune ikke blir "trodd" av Facebook? Roboten har stanset et innlegg eller annonse fordi de mener å se noe ureglementert, mens den som har laget innlegget vet at dette er "innafor"?

Da kan det fort skje, det William Hakvaag har opplevd.


– Jeg fikk hjelp til å finne en adresse hvor jeg kunne klage. Jeg fikk bare skrive fem linjer, og det gjorde jeg, og forklarte hva som hadde skjedd. Men jeg har ikke hørt noe, forteller han.

Når et bilde av historisk verdi blir sensurert slik som i hans tilfelle, viser det Facebooks både dominans og overtramp.

– Det er nesten som i gamle Sovjet. Der fjernet de alt for å forandre historien, repliserer William Hakvaag treffsikkert overfor Lofotposten.

Han ble utestengt fra Facebook for over en måned siden, og blir kontaktet av folk som ikke lenger finner hans innlegg på ulike historiske sider. Han er slik sett ikke bare blitt utestengt fra nettsamfunnet, men alt han har postet over år, virker å være borte.

Facebook er blitt viktig i folks hverdag. Myndighetene våre har i liten grad regulert eller stilt krav overfor nettgiganten. Vi skal ikke si at 3,5 millioner norske liv ligger i Facebook sine hender. Men Facebook kan ved hjelp av roboter frata 3,5 millioner sin grunnleggende rett til å ytre seg, om nåtid, framtid og fortid.

Og hvis de skal ta det opp med Facebook, må det skje på engelsk – og da med en person i andre enden som ikke kan norsk, ikke forstår Norge eller hvordan vårt samfunn er bygd opp – langt mindre om våre verdier er.

I dette perspektivet er William Hakvaags opplevelse noe langt mer enn en kuriøs utestengelse fra et nettsamfunn. Det er prinsipielt betenkelig, og burde oppta norske politikere og myndigheter i langt større grad enn det ser ut til å gjøre.