Camilla Rostad (Vågan SV) holdt i helga denne talen på SVs landsmøte i sak om oppvekst og tilgang på utdanning:

Utdanning er viktig!

Den skal både gi innsikt og utsikt.

Den skal bygge robuste, aktive og kritiske samfunnsborgere.

Som lærer, er jeg stolt av å være en del av SV. Laget som i alle år har hatt både elevens og skolens ansatte in mente når ny politikk har blitt utformet.

Kamerater, jeg er likevel bekymret. Jeg vil rope et varsko om distriksskolene.

Alle de fådeltskolene som er blant de viktigste årsakene til at det bor folk i Utkant-Norge.

Jeg kommer fra Svolvær i Lofoten, og i min kommune, Vågan, er hele 7 av 9 skoler fådelt. Vågan skiller seg likevel ut i Nordland, fordi det er en av få kommuner med vekst. Unge tilflyttere vil gjerne bo borte fra kjas og mas, og med umiddelbar nærhet til hav, fjell og ikke minst en skole og barnehage.

Jeg tror denne veksten og dette ønsket om å bo i mer rurale strøk nettopper en realitet fordi vi i SV har kjempet mot sentraliseringen av skolene i kommunen vår, fordi vi mener at det både gagner elevene og bygda at barna får gå på skole der de bor.

Skolene i distriktet, særlig de fådelte skolene, sliter nå med å få tak i lærere som dekker behovene som skolen har.

Selv tilhører jeg en av de siste kullene med allmennlærere som i sin tid ble uteksaminert - og misforstå meg rett: Jeg er for at vi skal ha faglig gode lærere, og at lærere skal få videreutdanne seg hvis de har lyst, men jeg er redd for at nyutdannede læreres fagkompetanse er for smal til å dekke fådeltskolenes behov.

Ufordringen er denne:

På en fådelt skole forventes det at læreren må være en tusenkunstner med bred fagkompetanse.

Den allsidige allmennlæreren er i ferd med å forsvinne, og for å få dekket alle fag, må disse skolene nå i større grad ansette flere lærere enn før. Problemet da blir at disse lærerne ikke kan bli tilbudt en full stilling.

Dette blir en styrt avvikling av fådeltskolene, og deretter distriktene.

Statistisk sentralbyrå, på sin side, er positive når det gjelder folketallsvekst. Men tro meg, ingen bosetter seg i bygda hvis barna må skysses langt avgårde til nærmeste barnehage og skole.

Vi trenger en plan. Vi må utdanne flere bredt kvalifiserte lærere, særlig i distriktet, slik at fådeltskolene og distriktsnorge ikke blir en saga blott.