Når jeg som en av de hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Vågan informerte om forslaget til våre plasstillitsvalgte i helsetjenesten, om at nå vurderte Kommunaldirektøren at Vågan skal inn for å hjelpe Moskenes kommune med bl.Annet:«For å få på plass bedre struktur, rutiner og oppfølging av disse, samt faglig oppfølging». Da var reaksjonen kraftig fra våre plasstillitsvalgte, med spørsmål om ikke ledelsen heller burde ha søkelys på å få orden i egen kommune, før de skal prøve å hjelpe Moskenes kommune.

«Årsaken er først og fremst koronapandemien, sier kommunedirektør i Vågan, Tommy Stensvik.» i Lofotposten i dag 16. desember. Ja delvis er det jo det, men en annen årsak er at vi mener Vågan kommune har store utfordringer med egen helsetjeneste.

Tilbakemelding fra ansatte og våre plasstillitsvalgte er at kommunalsjefen ikke vil hører på ansatte og hvordan «ståa» er, bl.annet.

· Bemanningen er på et lavmål på mange områder, med mange huller i turnusen siden man ikke klarer å få på plass nok ansatte.

· Ansatte er presset hardt, det går ut over trivsel i arbeidet og sykemeldingene øker, de går ekstravakter og dobbeltvakter oftest daglig. Ofte også flere helger på rad, som også er ulovlig.

· De føler at de driver kun med «brannslokking» for å kunne gi høyst nødvendig pleie. Ofte må pasienter vente i timer for å få stell om morgenen. Noe som er uverdig for de det går ut over, og svært slitsomt for de som føler at de ikke greier å gi god og verdige pleietjenester.

· Mange har vært nød til å utsette og overføre ferier til neste år.

· Hundrevis av overtidstimer må til for å få tjenestene til å gå rundt.

· AVVIK: Når dagen er omme skrives det ofte ikke viktige avvik, for ansatte vil helst bare komme seg hjem så fort som mulig.

· Ansatte søker seg vekk fra omsorgsyrker og ser etter annet arbeid.

Det foregår også store omorganiseringer innenfor helsesektoren som ennå ikke er på plass. Derfor mener vi at det må ordnes opp i egen organisasjon (VÅGAN) før vi kan tilby hjelp til andre kommuner.