Norges Råfisklag og fiskeindustrien har forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong.

– Resultatet er at det opprettes egne minstepriser for krokfanget kveite, som delvis blir en videreføring og delvis en økning med kr 5,00 pr. kilo fra gjeldende minstepriser. Minsteprisene for kveite fanget på øvrige redskaper, blir delvis en videreføring og delvis en reduksjon med kr 5,00 pr. kilo, heter det i en pressemelding.

Minsteprisene for rogn og hau av torsk økes med henholdsvis kr 1,00 og kr 0,50 pr. kg.

– På grunn av økt verdi over tid for biprodukter av torsk, ble partene enige om å øke minsteprisen for rund torsk med kr 0,30 pr. kg for alle størrelser. Det ble også foretatt en mindre justering i den dynamiske minsteprismodellen for torsk, hvor avstanden opp til den største vektklassen ble økt med kr 1,00 pr. kilo. Minsteprisene for torsk, hyse og sei var ellers ikke tema under drøftelsene og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på råfisklagets sin hjemmeside, opplyser råfisklaget.

Minsteprisen for krokfanget kveite er nå fra 40 til 60 kroner per kilo, avhengig av størrelse. For kveite tatt på øvrig redskap varierer prisen fra 35 til 60 kroner per kilo, avhengig av størrelse.