-Færre institusjonsdødsfall under koronaen

Bedre smittevern under koronapandemien har ført til færre dødsfall i institusjonene relatert til influensaaktige lidelser.