Færre reiser med fly: Busstilbud mellom flyplassene opprettholdes foreløpig

Som én av ni kortbaneflyplasser, ble Svolvær lufthavn stengt onsdag og rutetrafikken på lufthavnen opphører.