Norge eksporterte sjømat for 91,6 milliarder kroner i 2016. Det er 23 prosent, eller 17 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2015.

– 2016 var et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 23 prosent og passerte for første gang 90 milliarder kroner. 67 prosent av eksporten, målt i verdi gikk til Europa. Norge er svært avhengig av det europeiske markedet, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Norske sjømatprodusenter eksporterte sjømat til EU for 61,3 milliarder kroner. Det er en økning på 23 prosent fra 2015.

– Laksen står sterkt i Europa, men høy pris gjør at volumet til viktige markeder går ned. Vi forventer fortsatt prisvekst for laksen ut til konsument i flere europeiske land. Med høyere priser i Europa vil trolig en større del av laksen gå til nye markeder i andre deler av verden. Eksportvolumet til Europa gikk ned med seks prosent i 2016. Til Asia var nedgangen en prosent, mens lakseeksporten til Nord-Amerika økte med to prosent i 2016, sier Larsen.

Les også: Vi er godt fornøyd med fangsten etter årets første sjyvær på Yttersia

Rekord for hvitfisk

Norge eksporterte hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er også rekord og en økning på seks prosent, eller 821 millioner kroner. Volumet økte med 7 prosent.

Eksporten av ferske hvitfiskprodukter økte med 7 prosent i volum og 14 prosent i verdi til totalt 3,2 milliarder kroner i 2016.

Les også: Inspiserte 1588 fartøy i 2016

–Bør kunne ta mer betalt

– Det bør være mulig å ta ut høyere pris for hvitfisken, på linje med laksen. For å komme dit må vi ha økt fokus på markedet og gjøre hvitfisken tilgjengelig i større deler av året. Det krever produktutvikling innenfor både fersk og fryst, sier Larsen.

Norge eksporterte skalldyr for 1,9 milliard kroner i 2016. Det er en økning på 21 prosent fra 2015. Den sterke veksten skyldes i hovedsak økt eksport av kongekrabbe og snøkrabbe.

Polen størst

I 2016 eksporterte Norge sjømat til 146 land. Av disse er Polen det største enkeltmarkedet, og utgjør 9,7 milliarder kroner i 2016. Polen er et stadig viktigere konsummarked, men en betydelig andel av eksporten til Polen går til bearbeiding og videre distribusjon til det europeiske markedet.

-Stadig mer av den sjømaten vi produserer blir videreforedlet i andre land enn der den konsumeres. Her er Polen og Danmark to sentrale markeder. I 2016 var de største konsummarkedene for norsk sjømat Frankrike, Tyskland og Storbritannia, sier Larsen.

Frankrike er nå det nest største markedet for norsk sjømat, og et svært viktig konsummarked.

Les også: Snurrevadbåt fikk 23 tonn. –Vi har fått en kjempestart på året