Sorenskriver Elisabeth Wiik i Søre Sunnmøre Tingrett skrev et leserinnlegg i Lofotposten den 10.november med tittelen «no er det nok». Den 18. november imøtegår Justis og beredskapsminister Monica Mæland henne med et innlegg i samme avis med tittelen «Regjeringen styrker distriktsdomstolene»

Når politikerne ønsker å sentralisere tror jeg det finnes en oppskrift som går ut på følgende og som passer godt inn i dette med ny domstolstruktur:

Første skritt: Start alltid med å begrunne sentraliseringsendringer med at det er av hensyn til innbyggerne, utvikling og modernisering , bedre ressursutnyttelse og bedre fleksibilitet , gjerne ispedd en del andre flotte formuleringer. Og for all del presiser at ingen ting skal nedlegges og ingen skal miste jobben. Da har man på en måte i innledningsfasen avvæpnet den verste kritikken fra kommunepolitikerne og velgerne.

Neste skritt er følgende: Når endringene er vedtatt, i dette tilfelle domstolstrukturen, sitter vi igjen med to rettskretser, Helgeland og Salten. Rettsstedene I Nordland , Brønnøysund, Sandnessjøen, Svolvær, Sortland og Narvik - i tillegg til Mo i Rana og Bodø. De to sistnevnte blir «hovedrettssted». De andre vil bli nedprioritert og derved på sikt oppfattes som annenrangs. De mister sin sorenskriver og da står man fritt til om noen år å legge ned disse rettsstedene.

Siste skritt er følgende.: Vent noen år til kommunepolitikere og den vanlige borger har «glemt» den gamle strukturen. Da kan hovedrettsstedet med bl.a. budsjettansvaret alltids finne gode grunner til å nedlegge disse tingrettene - bl.a. i Lofoten. Budsjettsparing og en masse andre flotte «bomullsargumenter» uttrykt i flotte vendinger.

Det måtte ha vært fullt mulig for regjeringen å sikre den nødvendige balansen mellom å ivareta rettssikkerheten og det å oppnå levende og livskraftige lokalsamfunn uten å endre dagens struktur.

Men alt passer jo perfekt for denne regjeringens iver etter å sentralisere.

Om fem år er jeg overbevist om at tingretten i Lofoten er nedlagt. At folk i Lofoten da må reise til Bodø i alle slags rettslige henseender vil neppe bli særlig hensyntatt, til tross for justisministerens omsorg i dag om å endre domstolstrukturen «av bl.a. hensyn til innbyggerne»

For øvrig kan jeg ikke unnlate å nevne politireformen. Samme oppskriften som ovenfor ble benyttet der. Endre strukturen i politidistriktene, ikke ansett ny lensmann ved ledighet. Bruk de kjente argumentene som ovenfor i første skritt. Legg deretter ned lensmannskontor ute i distriktene til tross for flotte argumenter i startfasen om det motsatte. La lederne i de større enhetene ta ansvaret ved endringer når budsjett/ressurser ikke strekker til og lensmannskontorer/tingretter nedlegges. Da har politikerne ryggdekning for å skylde på en leders ansvar for best mulig drift innen sitt område dvs. nærmest en administrativ og ikke en politisk handling. Og snipp, snapp, snute så er man i mål med et nytt sentraliseringstiltak. Farvel lensmannskontor og farvel Tingrett.

Uavhengig hvor man står politisk, så kan men vel ikke være særlig glup for å skjønne hvorfor Senterpartiet jevnlig øker oppslutningen.