Gå til sidens hovedinnhold

FAU på Ballstad sitt standpunkt i basseng-saken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til politikere som skal inn i kommunestyremøte og diskutere basseng-sak:

• FAU på Ballstad har lenge signalisert bekymring over at mange av kommunens elever ikke kan svømme når de går ut av 4. klasse, slik de skal ifølge læreplanen. Vi mener derfor at kvaliteten på svømmeundervisningen må være i høysetet når kommunen beslutter hvilke basseng-struktur som skal velges for fremtiden. Målet må være at kommunen når målene i læreplanen også når det gjelder svømming.

• FAU på Ballstads primære ønske i denne saken er at kommunen opprettholder en desentralisert basseng-struktur. I dette ligger det at bassenget på Ballstad må re-etableres. Vi tror dette på sikt vil være den enkleste måten som sikrer at skolene kan gi elevene nok undervisning til at kommunen når målene i læreplanen når det gjelder svømming.

• FAU på Ballstad ønsker sekundært at det bygges et større felles basseng-anlegg på Leknes, som legger til rette for at ungene kan leke i vannet på fritid og i ferier. Vi tror dette vil hjelpe kommunens barn med å bygge mengde-trening på svømming. Dette vil underbygge forutsetningen om at kommunen skal nå svømme-målene i læreplanen.

• FAU på Ballstad påpeker at buss-transport mellom skoler og bassenger tidligere er blitt salderingspost i kommunens budsjetter. Dette har skapt en situasjon der store deler av kommunens barn har mistet svømmeundervisningen helt. Dette bidrar naturligvis til å svekke muligheten for å nå målene i læreplanen. Det skaper også et tydelig klasseskille i undervisningen mellom dem som bor nært bassenger og de som bor langt fra. Uansett hvilket vedtak kommunestyret faller ned på ønsker FAU at det tas inn formuleringer som sikrer at svømmeundervisningen alltid vil være like god og like tilgjengelig for samtlige elever i hele kommunen.

Kommentarer til denne saken