Gå til sidens hovedinnhold

Felles ungdomsskole på Leknes – lytt til erfarne fjellfolk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestvågøy har hatt felles ungdomsskole tidligere. Den gang fungerte det så dårlig at den ble delt opp og desentralisert igjen. Har vi lært av våre feil fra den gang og er vi denne gang beredt til å lytte til erfarne fjellfolk?

«Ballstad er fortsatt et levende og aktivt sted. Vi er liv laga, men det krever at vi er våkne for tiltak som kan signalisere usikkerhet for stedets fremtid.» Dette skrev FAU-representant ved Skottnes skole Trond Pedersen i desember 1992, da kampen sist stod om lokalisering av ungdomsskolen i Vestvågøy.

Historien gjentar seg

Det er verd å merke seg kunnskapen fra den gang, selv om situasjonen var noe annerledes enn i dag. Ungdomsskolen hadde den gang vært samlet på Leknes i flere år. Men befolkningen var misfornøyde med denne ordningen og krevde en desentralisering av kommunens ungdomstrinn.

FAU ved Ballstad skole mener at flere av argumentene om skolestrukturen i Vestvågøy fra den gang fortsatt er gyldige. Og det er grunn til å lytte til erfarne fjellfolk og fiskere om kommunestyret skal unngå å gjenta tabben med å sentralisere ungdomsskolen til Leknes.

Lære av historien

15. desember 1992 vedtok kommunestyret å desentralisere sin ungdomsskole til beste for elever og lokalsamfunn. For Ballstad sin del har denne beslutningen vært et viktig bidrag for utvikling av lokalsamfunn og arbeidsplasser i vår bygd. Samfunnet og skolekretsen har vært i vekst siden denne beslutningen ble fattet.

FAU ved Ballstad skole bringer i denne saken bare inn ett lite element fra en større diskusjon om skolestrukturen i Vestvågøy. Vi mener imidlertid det kan være nyttig å lære både av vår egen historie, men også av andre som har erfaringer i tilsvarende saker.

Ønske-reprise

I denne sammenheng ber vi i første rekke lokalavisene i Lofoten om å grave i sine arkiver og bringe en «ønske-reprise» på hva som utspilte seg sist vi hadde felles ungdomsskole på Leknes. Denne historien trenger vi alle å lære noe av, før det eventuelt skal fattes nye opprivende vedtak om å bygge ned flere av kommunens bygder.

Kommunen kan med fordel også ta en titt på den diskusjonen som finnes i Mo i Rana, hvor kommunestyret allerede har fattet vedtak om å bygge en stor ungdomsskole med langt over 600 elever i store klasser. Det ser ikke ut til at dette har vært noe lykkelig valg for kommunen. Ved å innhente erfaringer derfra, kan vi i Vestvågøy kanskje spare oss denne opprivende og relativt dyre opplevelsen.

I Rana gikk det fort og galt

«Alt som kunne gå galt har gått galt i denne saken», skriver blant annet advokat og lokalpolitiker Allan Rognan om denne saken i Rana Blad. Carstein Reimer, som er representant for lokalbefolkningen skriver følgende: «Det nytter ikke med nye skolebygg hvis kommunen ikke har økonomi til å sette på lærernes og ungenes læringsmiljø i sentrum».

FAU på Ballstad mener vi har rikelig med tid til å innhente erfaringer med felles ungdomsskole før denne beslutningen eventuelt skal fattes. Forhåpentligvis kan dette spare oss nye runder der våre barn på ny blir kasteball i et opprivende politisk spill om småpenger.

Kampvilje

«Viljen til kamp er nå meget stor» skrev FAU-representant Trond Pedersen ved Skottnes skole til formannskapet i 1992. Det samme kan sies om stemningen på Ballstad i dag.

Inntil videre ønsker Ballstad FAU at hele kommunen får et godt nytt år.

Kommentarer til denne saken