Fem gårdbrukere får erstatning etter at 19 lam ble tatt av ørna