Fem ønsker direktørstilling i Bodø kommune

Barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø kommune er én av dem som ønsker å bli toppleder for 1800 ansatte i Bodø kommune.