Gå til sidens hovedinnhold

Ferga skal gå som før: – Lite hensiktsmessig å gjøre endringer

Sambandet Melbu – Fiskebøl blir ikke endret før neste anbudsutlysning, og vil gå som før fram til 1. januar 2023.

Det opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding tirsdag kveld.

– Vi har sett at det er lite hensiktsmessig å gjøre endringene nå, og vil jobbe for å finne alternative løsninger i neste runde. Innsparingskravet forskyves til nytt anbud skal tre i kraft 1. januar 2023, fastslår fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen.

Neste anbud

Forhandlinger med transportselskapet Torghatten Nord, har synliggjort at det ikke er mulig å oppnå de besparelsene som var ønsket, og som var forutsetning for de planlagte rutekuttene. Fylkesråd Bentzen mener derfor besparelsene man vil kunne oppnå, ikke står i forhold til de relativt store endringene i tilbudet som var foreslått.

– Det er alltid mer kostbart å gjøre endringer i et allerede eksisterende anbud, enn det man kan få til ved utlysning av nytt anbud, forklarer Bentzen.

Andre besparelser

Nå ser fylkesrådet på om man i stedet kan oppnå de planlagte besparelsene når nytt anbud skal lyses ut, og tre i kraft fra 1. januar 2023.

– Det eksisterende anbudet løper ut 2022. Når vi lyser ut neste anbud kan vi se på andre innsparingsmuligheter. Noe som kan medføre mindre inngripende endringer når det kommer til rutefrekvens, enn de forslagene som lå på bordet i denne runden. Vi kan eksempelvis se på om vi kan nyttiggjøre oss ulike fergestørrelser på sommer og vinter, utdyper fylkesråden.

Fylkesråden påpeker også at det skjer mye innen det grønne skiftet. Endringer man vil kunne se på om kan være relevant for strekningen Melbu – Fiskebøl.

– Vi jobber med en helhetlig plan for utskifting til lav- og nullutslipp på alle våre fergesamband. Når vi nå forskyver de planlagte innsparingene til nytt anbud skal lyses ut, rekker vi også å gjøre vurderinger på om Melbu – Fiskebøl kan stå for tur til å bli et nullutslippsalternativ. Imidlertid er vi avhengig av en brei støtte fra regjeringspartiene slik at staten i større grad kan ta infrastrukturkostnadene på eksempelvis ladestasjoner. Endring til ny teknologi er kostbart. Men kan gi økonomiske besparelser på sikt – og ikke minst en klimagevinst som kommer alle til gode, underbygger Bentzen.

Dialog og høring

Fylkesråd Bentzen skjønner frustrasjonene n som har vært knyttet til de foreslåtte kuttene, og berømmer de lokalpolitikerne som har vært konstruktive i prosessen. Bentzen påpeker at når anbudet i løpet av neste år blir lyst ut, vil det selvsagt bli gjennomført vanlige høringsprosesser.

– Vi skal sørge for god dialog med de berørte kommunene. De økonomiske utfordringene har ikke endret seg. Men enn så lenge vil ferga mellom Melbu og Fiskebøl gå som før, til ut 2022, sier Bentzen.

Kommentarer til denne saken