Festival snudde fra underskudd til overskudd

Regnskapet for 2019 viser at selskapet Stamsund Internasjonale Teaterfest AS klarte å snu underskudd i 2018 til overskudd i 2019.