Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest ble arrangert første gang i 2004. Festivalen er en av Lofotens mest kjente kulturarrangement, og tiltrekker seg toppmusikere og mange tilreisende.

Vågan kommune har siden 2003 gitt tilskudd til festivalen, og var også en av stifterne av stiftelsen LINK. Siden den gang har kommunen bidratt med ulike økonomiske bidrag.

LINK har tidligere fått 150 000 kroner årlig.

Søker støtte

En tidligere treårig avtale løpte ut i 2020. Siden da har festivalledelsen fått avslag på søknaden, men fikk tidligere i år 40 000 kroner totalt fra kommunen.

Mandag lå søknaden om årlig fast driftsstøtte på 175 000 kroner, alternativt en treårig avtale fra neste år i takt med kulturrådets støtteordning.

Festivalsjef Knut Kirkesæther skriver i søknaden at avslaget på søknaden høsten 2020 kom uten at ledelsen hadde fått signaler om det. LINK fikk dermed i år 110.000 mindre enn tidligere år.

– Det var nedslående, men vi tok det til etterretning i et år som uansett ble et unntaksår på grunn av covid-19.

Kirkesæther viser til at en ny avtale med kommunen er svært viktig, for å få støtte fra andre instanser.

– Vi har i flere omganger hatt treårige avtaler med kulturrådet, fylket og kommunene, og når vi nå skal søke om en ny, treårig avtale med kulturrådet fra 2022, er en ny avtale med Vågan kommune av stor betydning. Denne betydningen forsterkes gjennom at Vågan er både stifter og vertskommune.

Kirkesæther viser til en edruelig og nøktern økonomi.

– I takt med voksende inntekter fra billettsalget har vi har klart oss bra, og dette har gjort det mulig å arrangere festivalen slik at også avviklingen får et høyt nivå.

Legger igjen penger

Festivalledelsen viser til at LINK siden 2013 har hatt base i Henningsvær – og legger igjen mange hundre tusen kroner i overnatting, lokaler og bespisning.

De viser også til at kjøpesterkt publikum legger igjen store midler, flere flygler og pianoer som er blitt Lofoten til del og at reklameverdien er stor.

– Vi har et kjøpesterkt publikum, og et forsiktig anslag på to hundre unike besøkende til festivalen, betyr dette alene en omsetning i regionen på ca. 5.000.000.

I formannskapet ble saken lagt fram samme dag. Etter et gruppemøte delte de politiske fløyene seg. Kommunedirektøren innstilte på å ikke innvilge søknaden, blant annet med bakgrunn i krevende økonomi.

Høyre og Venstre fremmet forslag om å gi fast, årlig driftsstøtte til LINK.

– Det dekkes over kommunens næringsfond. Vi legger det dit, fordi dette er først og fremst et næringstiltak for Vågan kommune. Det kommer hvert år mange tilreisende hit. Støtten fra kommunen utløser også mye mer støtte, sa Eivind Holst (H) og trakk fram at besøksnæringa under pandemien har lidd store tap.

– Det er ikke tida nå for å stoppe å støtte festivalen som Vågan kommune var med på å etablere i sin tid.

Søk Bodø

Ap-politiker Holger Pedersen sier posisjonspartiene oppfordrer LINK til å søke Bodø 2024 om støtte. Bodø har fått status som europeisk kulturhovedstad.

– VI tenker at dette må være midt i smørøyet til Bodø 2024. Det er ikke så mange store festivaler i Nordland, de må ha en veldig sterk posisjon for å få støtte til nettopp dette. Vi vil heller bruke næringsfondet til andre tiltak, i denne omgangen er det vårt utgangspunkt.

Ordfører Frank Johnsen (Sp) la til at det er to uker til kommunestyret låser inn i budsjettet, og at det kan være mulig å jobbe med saken fram til da.

– Vi kan se på om det går an å finne en løsning.

Ap, Sp og Rødt sikret flertall mot Høyre og Venstre i formannskapet.

Overrasket

Festivalsjef Knut Kirkesæther er forundret over begrunnelsen.

– Det er grunnleggende for videre støtte at vi får kommunal finansiering sier han og mener det ikke er en farbar vei å hente støtte fra Bodø på denne måten.

– Det er et helt annet enkeltstående prosjekt. VI skal samarbeide med dem faglig og økonomisk i 2024, men vi kan jo ikke få driftsstøtte derfra, sier han til Lofotposten etter møtet.

Festivalen har i dag fast støtte på 90 000 kroner årlig fra Vestvågøy kommune. LINK arrangeres flere steder i Lofoten, men har base i Vågan.

I søknaden framgår det også at festivalen gjennom årene har betalt over en halv million kroner i husleie til kirkene, og minst samme beløp til kulturhuset.

Knut Kirkesæther håper nå politikerne finner en løsning.

– Vi håper jo støtten videreføres minimum på det tidligere nivået, selv om det har vært det samme siden oppstarten i 2003.