Foreløpige analyser fra Norge tyder på at det 69 prosent lavere risiko for å bli lagt inn på sykehus med omikronvarianten av koronaviruset enn med delta.

– Sammenlignet med deltavarianten er innleggelsesrisikoen ved omikronvarianten kanskje bare en tredel, risikoen for videre overføring til intensivavdeling ytterligere redusert og oppholdstida i sykehus forkortet, konkluderer Folkehelseinstituttet (FHI) i sin risikorapport.

De siste fire ukene har andelen omikron blant nye pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak, økt fra 1,7 prosent i uke 50 til 32 prosent i uke 1.

Nesten all koronasmitte i Norge nå er med omikronvarianten.

Mindre alvorlig sykdom

Omikronvarianten ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom enn deltavarianten i alle aldersgrupper. En årsak er at den i mindre grad infiserer lungeceller.

FHI påpeker at vaksinasjon kan påvirke alvorligheten av sykdomsforløpet for koronasmittede. Type vaksine, antall doser, intervall mellom dosene og tid siden forrige dose spiller inn her.

Det er derfor vanskelig å avgjøre om en observert forskjell i innleggelsesrisiko eller dødsrisiko skyldes vaksinasjon eller endringer i virusets virulens, altså dets evne til å skape sykdom, ifølge FHI.

Mildere sykdom med omikron hos vaksinerte betyr ikke nødvendigvis mildere sykdom hos uvaksinerte, påpekes det.

Immunresponsen virker

Omikronvarianten smitter flere som har vært vaksinert eller smittet før, men disse blir i mindre grad alvorlig syke fordi immunresponsen man har fått, også virker mot denne varianten.

– Når epidemien er stor i samfunnet, kan man regne med at viruset finner veien også til sykehjemmene, og der kan viruset, trolig også omikronvarianten, forårsake alvorlig sykdom og død, skriver FHI.