Onsdag har beboere på Ballstad opplevd både strømbrudd, og at mobilnettet er nede.

Da en innbygger i området spurte Telenor om hvor lenge mobilnettet ville være nede, fikk innbyggeren beskjed om at det ville være nede helt til 14. april.

Det viser seg at den informasjonen ikke medfører riktighet.

– Det stemmer ikke. Vi har noe mobilutfall som følge av at strømmen er borte, som en konsekvens av uværet som har vært. Vi har ikke fått noe varsling rettet til oss om at det skal være rettetid til 14. april. Her håper jeg at dette skal rette seg etter hvert som strømmen kommer tilbake igjen. Det er kraftlag som jobber i dette området, sier kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan.

Så når strømmen returnerer, så vil mobilnettet være oppe igjen?

– Ja, vi håper at når strømmen er oppe, så vil mobilnettet være oppe igjen, sier Krokan.

Krokan forklarer misforståelsen slik.

– Det kan tenke seg at de har fått denne beskjeden fra kundeservice, og at de har tatt for seg at nettet ikke vil være tilbake før første virkedag. Det er viktig å presisere at det jobbes kontinuerlig med å få tilbake både strømmen og mobilnettet i området, sier Krokan – og legger til at dette vil sjekkes nærmere av dekningsdirektøren torsdag morgen.