Avinor ønsker å advare mot konsekvensene av dronebruk nær lufthavner. Dette er strengt forbudt og droner utgjør en stor fare for flytrafikken.

-Vi anbefaler alle å sette seg inn regelverket for bruk av droner slik at vi unngår uønskede hendelser. For fly som er i landings- eller avgangsfasen, utgjør droner en særlig stor fare, ganske enkelt fordi flyene er så nærme bakken at det er en reell kollisjonsfare mellom fly og drone. Dette kan medføre en uønsket luftfartshendelse eller i verste fall et flyhavari. Det er også grunnen til at det er forbudt å fly droner nærmere enn fem kilometer fra en lufthavn, med mindre man har avtalt dette med tårnet, sier programleder for droner i Avinor Flysikring, Axel Knutsen i en pressemelding.

Politiet har også tidligere advart mot uvettig bruk av droner og minner om at en kollisjon mellom fly og drone kan resultere i alvorlige ulykker og tap av menneskeliv. I slike tilfeller risikerer droneføreren å stå til ansvar for millionerstatninger og fengselsstraff.

Les også: Anmelder ulovlig droneflyving nær flyplassen: - Du har plikt til å kjenne til lover og regler

Luftfartstilsynet har laget 5 hovedregler som er viktig å huske på når du skal fly en drone:

* Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte.

*Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

*Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

*Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer.

*Hold en avstand på 150 meter. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

I tillegg til dette er det viktig å vite at det er laget egne retningslinjer for hver enkelt lufthavn. Her kan du finne bestemmelser og regler for den lufthavnen du er interessert i, og samtidig finne kontaktinformasjon til lufthavnen:

https://avinor.no/konsern/pa-flyplassen/droner/kart-og-restriksjoner

Les også: Mange trosser forbud mot droneflyging