– Det er kjempeviktig for oss. Vi er helt avhengig av at vi får denne type tilskudd. Vi har i tillegg søkt om spillemidler, men det tar så lang tid å få utbetalt spillemidlene. For at vi ikke skal belaste likviditeten til klubben unødvendig, bidrar et slikt tilskudd mye til at det blir mulig å få finansiert prosjektet. Det er helt avgjørende, sier styreleder i KS Ski Lofoten, Stig Erik Mortensen.

Snart fullfinansiert

Midlene kommer godt med for skiklubben, som nå er et steg nærmere fullfinansiering av maskingarasjen i Kongsmarka.

– Vi har søkt om spillemidler på 700.000 kroner, i henhold til de reglene som der foreligger. Med pengene fra Samfunnsløftet, mangler vi da 200.000 i ren kostnadsdekning. De kostnadene som ikke er betalbare, er dugnadsinnsatsen. Den er verdsatt til 650.000 kroner. Vi gjør alt på dugnad, stort sett, forteller Mortensen.

Når håper dere å ha ferdig garasjen?

– For det første håper vi at den er tett ganske snart, og at den vil være klar til bruk når sesongen er i gang.

Unødvendig slitasje

At en moderne garasje trengs, hersker det liten tvil om. Skiklubben har mye dyrt utstyr som har blitt stående ute, som følge av manglende lokaler.

– Det blir et kjempeløft for oss å få den på plass. Sånn som situasjonen har blitt, når vi avga de bygningene vi hadde i Kabelvåg, så har alt av prepareringsutstyr blitt stående ute i hele fjor. Det sier seg selv at det ikke er bra. Alt av vedlikehold har vi måtte gjøre utendørs, samt at det å sette seg inn i en iskald tråkkemaskin, det er ikke noe særlig. I tillegg får vi unødvendig mye slitasje på utstyret når det blir stående ute, sier Mortensen.

– Bare tråkkemaskinen er verdt 2,7 millioner kroner. Den bør ikke bli stående ute. Samtidig har vi vært heldige i sommer, hvor det lokale næringslivet har latt oss ha maskinen stående inne i en lagerhall, sier Mortensen.

Moderne bygg

Med ny tråkkemaskin på plass, har skiklubben vært helt avhengig av en ny hall.

– Den nye maskinen er litt breiere enn den gamle. Det lå i kortene at vi måtte gjøre noe uansett. Den gamle hallen var spesialtilpasset den maskinen, både når det gjaldt lengde og bredde. Nå får vi et nytt, moderne bygg, med god belysning og som ikke minst er helt tørt. Det som er av vedlikehold blir gjort innendørs. Det er en vinn-vinn situasjon for oss, sier Mortensen.