Sildefisket er i full gang. I forrige uke ble det innmeldt 30.366 tonn med NVG Sild. 12.795 tonn av dette ble tatt i Smutthavet med storsild på 380–400 gram.

– Resterende kvantum et tatt i havet nordvest av Tromsø og på kysten av Troms. Denne silda har en mindre størrelse som ligger på 220 til 280 gram. Fisket i fjordene på Kvænangen og Lyngen har større sild som har ligget på 260–280 gram, melder Sildelaget.

Sildelaget opplyser at båtene under 15 meter har startet fisket, og kan pumpe direkte fra not til føringsbåt.

De siste dagene har tre-fire større kystbåter fra Lofoten drevet notfiske etter sild i Reinefjorden. Til sammen er det meldt inn rundt 300 tonn sild fra Reinefjorden.