Ut av loop’en: Et annerledes år uten fast jobb. Finn-Åsmund Holst Sandnes har tatt ett års permisjon fra jobben som lærer ved Idrettsfag på Vest-Lofoten videregående. Fysisk arbeid og mer friluftsliv venter.
Privat

Finn-Åsmund tar ett år ut av loopen - følg ham i Lofotposten

Finn-Åsmund Holst Sandnes har bestemt seg for å ha ett år utenom det vanlige. Gjennom Lofotposten vil Sandnes, som til vanlig er lærer ved Vest-Lofoten videregående skole, fortelle om hvordan det er å hoppe av dagliglivet og gjøre noe helt annet:
Av
Publisert