Vestvågøy kommune er nå i en prosess der de vil styre alt leirskoleopphold til vikingleirskolen på Borg. Tanken bak er etter det vi forstår mer prinsipiell og korrekt, enn det er gjort forsøk på å spare så veldig mye penger.

Kortversjonen er at leirskoleopphold på Borg ikke har kostet foreldrene noe, mens de har måtte betale skyss og overtid for lærere hvis en klasse har valgt å reise lenger bort.

Bakgrunnen er at grunnskoleopplæring skal være gratis. Innsamling av penger til leirskole og klasseturer er derfor i en gråsone, og noen ganger bikker det sikkert over i det ukorrekte. Det er heller ikke greit, og kan bidra til helt unødvendige forskjeller, og at noen foreldre og foresatte blir satt i en vanskelig økonomisk situasjon.

Men denne leirskole-akkederingen burde egentlig være helt unødvendig, for her må vel kommunene i Lofoten kunne finne sammen om at øst dra til vest, og vest dra til øst.

Vi nekter å tro at skyssen skal velte dette, og et eller annet regnskap med lærere og overtid blir det uansett. De skal selvfølgelig ha sitt, det er både rett og rimelig og nedfelt i tariffavtaler. Men når leirskolen bare er en time unna kan ikke den rent organisatoriske forskjellen være særlig stor.

Vi har stor forståelse for at FAU ved Bøstad skole ber om unntak fra den foreslåtte ordningen, og vi er heller ikke uten forståelse for det sikkert er klasser ved de øvrige skolene som har lyst til å reise "litt lenger".

Innholdet ved leirskolene på Borg og i Knutmarka forutsetter vi at holder høy kvalitet, og det er ikke det dette handler om. Det handler rett og slett om å komme seg litt lenger unna enn en lang joggetur. FAU ved Bøstad skole har sitert Norsk Leirskoleforening i sitt høringssvar, og foreningen sier "Ideen med å reise på leirskole i grunnskolen er nettopp det åkomme bort fra hjemmet og klare seg sjøl en uke".

Vi voksne som fikk leirskoleopphold da vi var grunnskoleelever, har nok både gode og dårlige minner fra leirskolen. Men en fellesnevner er nok det at vi faktisk reiste bort. Vi vinket til foreldre og foresatte, og skulle ikke se dem igjen på ei ukes tid.

Det er mye læring i akkurat det, akkurat som det er læring i å være på et helt nytt sted.

I dagens Lofoten, der kommunene finner sammen om det meste, og står mer samlet enn noen gang, burde en leirskoleordning til beste for elevene være innen rekkevidde.