– Vi er en organisasjon og bevegelse som aksjonerer for stans i all oljeleting i Norge, og krever en rettferdig omstilling for oljearbeidere til gode jobber etter oljeindustrien avsluttes. Vi har en kampanje pågående nå, og vår intensjon er å få mer fokus og dialog rundt viktigheten av å stoppe oljeletingen, og bruken av fossile brennstoff, for å bremse klimakrisen. Det er vi nødt til å gjøre for å kunne nå FN sitt togradersmål.

Det internasjonale samfunnet ble i Parisavtalen enig om et mål om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til «godt under» 2 grader over førindustrielt nivå.

Flere aksjoner

Stopp oljeletinga har aksjonert flere steder i Norge den siste tiden. Blant annet har de blokkert hovedfartsårer i Trondheim i begynnelsen av juni, og de har gjennomført aksjoner i hovedstaden.

– Tidligere i år har vi aksjonert i Oslo. Der aksjonerte vi mot Sjursøya, det store tankanlegget som forsyner Gardermoen med flydrivstoff. Det blokkerte bevegelsen flere ganger i månedsskiftet mars og april.

– Vi har en kampanje pågående nå. Vi mener at denne aksjonsformen gjør at vi kan nå ut med vårt budskap, og få en diskusjon rundt klimakrisen. Politikerne må handle nå. Vi kommer til å fortsette med å aksjonere, men vi går ikke ut med hvor framtidige aksjoner vil foregå.

Stopp oljeletinga får reaksjoner fra flere hold.

– Mange blir irritert, og ønsker å fjerne oss fra veiblokader. Folk blir forbannet når de blir forstyrret på denne måten her. Det er det vi ønsker for da kan vi få et større fokus og en dialog rundt klimakrisen og bruken av fossile brennstoff. Vi må få opp en saklig dialog, og komme i gang med konkrete tiltak da det haster.

Syv timer i arresten

Under aksjonen på Henningsværveien lørdag var det to aksjonister som aksjonerte, mens to dokumenterte aksjonen. Alle fire ble brakt inn i arresten.

– Det var to aksjonister som satt i veien og blokkerte for trafikken. To personer var i området rundt og tok bilder av dem, de ble også arrestert. Håndteringen av politiet er vi ikke helt fornøyd med, og vil ta dette opp med de i nærmeste framtid.

Aksjonistene slapp ut av arresten lørdag kveld.

– Alle ble sluppet ut av arresten etter syv timer. De fikk en bot på 8000 hver for å ha sperret veien. De brukte den paragrafen de som regel bruker mot oss, straffeloven § 181 første ledd som omhandler ordensforstyrrelse, avslutter Prestøy.

For ordens skyld; Ståle Prestøy er mediekontakt for Stopp oljeletinga og var ikke deltakende i denne aksjonen. Han uttaler seg på vegne av bevegelsen.